Gimnazijos biblioteka

Tikrai kiekviena nauja knyga yra laivas, kuris neša mus iš nuolatinio mūsų apsiribojimo į neaprėpiamo gyvenimo vandenyno judėjimą ir didingą grožį.

                                                                                                                                           H.Kelleris

 

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VIZIJA

Atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla papildantis ugdymo procesą, telkiantis gimnazijos bendruomenę bei padedantis ugdyti visuomenei laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę.

 

TIKSLAI:

 • Sudaryti tinkamą edukacinę aplinką, tenkinančią gimnazijos bendruomenės mokymo(si) poreikius, ugdančią pažangų ir sąmoningą skaitytoją.
 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus, skatinti skaitymą, skiepyti meilę knygai, žinių įsisavinimui.

 

BIBLIOTEKOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • spaudinių išdavimas į namus (abonementas);
 • naudojimasis spaudiniais vietoje (skaitykloje);
 • informacijos paieškos;
 • skaitytojų mokymas naudotis skaitykla (biblioteka);
 • atsakymai į įvairias užklausas;
 • paieška duomenų bazėse;
 • konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus;
 • naudojimasis internetu;
 • naudojimasis kompiuteriais, multimedija.

Bibliotekoje rengiamos parodos, skirtos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų ir žymių žmonių jubiliejams paminėti, teminės ir gimnazistų kūrybinių darbų parodos.
Teikiamos individualios konsultacijos ieškant ir sisteminant informaciją, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, renginius, seminarus, debatus, ruošiant namų užduotis bei įvaldant IT. Bibliotekoje vyksta įdomūs susitikimai su žymiais žmonėmis, rašytojais, karjeros ugdymo specialistais, kt.

Bibliotekos darbo laikas:

I-IV
7.15 – 16.00
V
7.30 – 15.00
Pietų pertrauka
12.00 – 12.30

Bibliotekininkė

Daiva Jokūbaitienė

el.paštas: daiva.jokubaitiene3@bendrasisugdymas.lt

 

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas mokinys ar darbuotojas, išeidamas iš gimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius.

Atsiskaitymo su biblioteka lapas

Skip to content