Gimnazijai – 100

Gimnazijos šimtmečio šventė

„Aš ieškau ir randu malonumo padaryti bent kiek žmonėms gera, padirbėti Aukščiausiai Tiesai, Gėriui ir Grožiui“, — sakė profesorius Pranas Dovydaitis, pirmosios lietuviškos gimnazijos Kauno apskrityje direktorius. Darbas Tiesai, Gėriui ir Grožiui ženklina Kauno „Aušros“ gimnazijos kelią jau visą amžių. 1915 metais įkurta šiemet Kauno „Aušros“ gimnazija mini savo gyvavimo 100-metį. Šia proga spalio 23 dieną VDU Didžiojoje salėje vyko šventinis renginys „Aušros“ spindulių apšviesti. Renginį vedė buvę gimnazistai Tautvydas Baltramonaitis ir Milita Butrimė Į šią iškilią šventę susirinkusius „aušrokus“, gimnazijos bendruomenę, svečius sveikino gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė, ji kalbėjo apie gimnazijoje visą šimtmetį puoselėjamą lietuvybę, kultūrinę lietuviško švietimo misiją, šios idėjos išlaikymo svarbą. Šventėje dalyvavo ir gimnazijos bendruomenę sveikino „aušrokai“ Ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, profesorius Vytautas Landsbergis, režisierius Gytis Padegimas, Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas. Buvę gimnazijos mokiniai prisiminė sudėtingą gimnazijos istoriją, didžiavosi esą šios gimnazijos auklėtiniai, dalijosi iki šiol gyvais prisiminimais. „Laikas išdildo smulkmenas, nors ir jas įdomu prisiminti, o aiškiausiai matoma tai, kas visada buvo svarbiausia, — „Aušros“ dvasia, jos kultūrinis laukas, gimnazijoje dirbę direktoriai, mokytojai“, — kalbėjo profesorius Vytautas Landsbergis. „Kad ir koks sudėtingas gimnazijos istorinis likimas buvo, nors ne kartą keitėsi jos pavadinimai, tačiau gimnazija visada išliko stipri, ugdanti kūrybiškus, patriotiškus jaunuolius“,— sakė režisierius Gytis Padegimas, „Aušros“ vardo grąžinimo gimnazijai iniciatorius. Susirinkusius šventės dalyvius taip pat sveikino Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, Seimo narė Orinta Leiputė bei Ministro Pirmininko patarėja Jūratė Juozaitienė, perskaityti vyriausybės narių sveikinimo žodžiai gimnazijai. Gimnazijos bendruomenės nariams, garbiems svečiams buvo įteikti padėkos raštai, „aušroko“ Algimanto Jucevičiaus 100-mečiui sukurti medaliai. Meninėje renginio programos dalyje vaizdinė projekcija priminė gimnazijos istorijos raidos etapus: gimnazijos įkūrimą, Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, sovietų okupaciją, Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį. Meninės instaliacijos fragmentus lydėjo „Aušros“ gimnazijos dramos būrelio sukurti pasirodymai, skambėjo gimnazijos choro atliekamos dainos. Visus šventės dalyvius vienijo pakili nuotaika, išlaikyta bendrumo jungtis.

 

Straipsniai apie „Aušros” gimnaziją

Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje (Vytauto pr. 52) buvo atidaryta paroda „Kauno „Aušros“ gimnazijai – 100“. 

Bendruomenės žygis skirtas „Aušros“ gimnazijos įkūrimo 100-mečiui paminėti. Žygį inicijavo buvę gimnazijos mokiniai Algimantas Jucevičius ir Juozas Dapkevičius, gimnazijos bendruomenė palaikė šią iniciatyvą ir 195 bendruomenės nariai  2015 rugsėjo 12 d. išsiruošė į žygį Kleboniškio apylinkėmis. Dalyvavo mokiniai, jų sesės, broliai, tėveliai, mokytojai, buvę gimnazijos mokiniai. Visus suvienijo graži idėja ir svarbi intencija – gimnazijos įkūrimo 100-metis. Nuotraukų galerija

Padėka rėmėjams! Dėkojame už paramą, organizuojant Gimnazijos įkūrimo 100-mečio paminėjimą: „Kauno dienos“ redakcijai Vytauto Didžiojo universitetui Vytautui Černiui Algimantui Jucevičiui Rimui Kišoniui Gyčiui Vaičikauskui Živilei Jakaitei Gediminui Gūžiui Ramunei ir Arvydui Mikštams bei Gimnazijos mokinių tėveliams.

Skip to content