Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnasDaiva Jokūbaitienė, el. paštas: daiva.jokubaitiene3@bendrasisugdymas.lt

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Svetainė: https://vdai.lrv.lt/