Susijusios įstaigos:

Nacionalinis egzaminų centras: www.nec.lt
Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras: www.jppc.lt
Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba: www.kppt.lm.lt
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras: www.kpkc.lt
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas: www.limk.lt
Pedagogų profesinės raidos centras: www.pprc.lt
Ugdymo plėtotės centras: www.upc.smm.lt
Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt
Švietimo plėtotės centras: www.pedagogika.lt
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“: www.tinklas.lt
Švietimo portalas: http://portalas.emokykla.lt

Lietuvos aukštosios mokyklos:
Kauno technologijos universitetas: www.ktu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas: www.vdu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akadmeija: www.kmu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija: www.lva.lt
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas: www.ism.lt
Vilniaus universitetas: www.vu.lt
Vilniaus dailės akademija: www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas: www.vgtu.lt
Šiaulių universitetas: www.su.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas: www.vpu.lt

Kitos nuorodos:
Vaikų privatumo apsauga internete www.eprivatumas.lt

TeamViewer programėlė greitai IT pagalbai

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe