Nuorodos

Susijusios įstaigos:

Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba: www.kppt.lm.lt
Kauno švietimo inovacijų centras: www.kpkc.lt
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas: www.limk.lt
Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“: www.tinklas.lt
Švietimo portalas: http://portalas.emokykla.lt

 

Lietuvos aukštosios mokyklos:

Kauno technologijos universitetas: www.ktu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas: www.vdu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akadmeija: www.kmu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija: www.lva.lt
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas: www.ism.lt
Vilniaus universitetas: www.vu.lt
Vilniaus dailės akademija: www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas: www.vgtu.lt
Šiaulių universitetas: www.su.lt

Skip to content