Kauno „Aušros“ gimnazija viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.