Mokinių priėmimas

KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE 2017-2018 MOKSLO METAIS

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAdresas: Laisvės al. 95, 44292 Kaunas, raštinės tel. ir faksas: (8-37) 42 47 70, el. paštas: ausra@ausra.kaunas.lm.lt

2017-2018 PRIIMTŲ MOKYTIS Į I GIMNAZIJOS KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS

2017-2018 PRIIMTŲ MOKYTIS Į II GIMNAZIJOS KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS 

2017-2018 PRIIMTŲ MOKYTIS Į III GIMNAZIJOS KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS

2017-2018 PRIIMTŲ MOKYTIS Į IV GIMNAZIJOS KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS

Priėmimo dokumentai:

Kauno „Aušros“ gimnazijos asmenų priėmimo komisijos darbo reglamentas 2017 m. Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją I, II klasėms Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją III, IV klasėms Raštinės darbo laikas: I – IV – 8-16.45 V – 8-15.30 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, dėl mokinių priėmimo

Mokinių priėmimo tvarka 2017 m.

Informacija teikiama:

  • Gimnazijos raštinėje (tel.: 42-47-70, el. paštu: ausra@ausra.kaunas.lm.lt);
  • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui, (tel.: 42-25-60, el. paštu: gintautas.rimkevicius@gmail.com).


Gimnazijos choras „Aušra“ ir jo vadovas D.Druskis  089

1-ose ir 2-ose gimn. klasėse mokiniams sudarytos galimybės vieno mokomojo dalyko mokytis pagilintu lygiu arba likviduoti žinių spragas, lankant išlyginamąjį modulį. Pagilintai mokytis siūloma lietuvių k., matematikos, anglų k., chemijos ir biologijos. 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.


mob.klase198 deb OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gimnazijoje veikia Kompetencijos-Gabių vaikų ugdymo centras, kuriame aukštos kvalifikacijos pedagogai gabiems vaikams  teikia žinias pagal individualiai sudarytas programas.

Gimnazija siūlo įdomią neformalaus ugdymo veiklą: galima pasirinkti pomėgius atitinkančią veiklos sritį:sporto (krepšinį, futbolą, rankinį, tinklinį, lauko tenisą) ar  meninės raiškos (įvairių žanrų šokių kolektyvus, dramos studiją, chorą, vokalinį ar instrumentinį ansamblį) būrelius. Didelis dėmesys skiriamas dailės gabumams tobulinti, siūloma rinktis kvalifikuotų specialistų vedamus užsiėmimus grafikostapybospiešimo, dizaino studijose, literatų, jaunųjų scenaristų, ,,Aušrelės“ ir metraščio redakcijas, kitą intelektualinę bei literatūrinę veiklą.

01 pav2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Picture 198

Mokiniai kviečiami dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų veikloje: aktyvioje ir kūrybingoje gimnazistų tarybojeMaironiečių organizacijojebendruomenės klube ,,Aušra“.

Lapkričio mėn. gimnazijoje organizuojamas projektas ,,Mokomės kurdami“. Tai yra puiki galimybė mokiniams dirbti kitoje aplinkoje, įgyvendinti savo kūrybinius ir mokslinius sumanymus, bendrauti su įdomiais žmonėmis už gimnazijos ribų. Gimnazijoje vykdomi įvairūs trumpalaikiai ir ilgalaikiai tarptautiniai bei respublikiniai projektai, bendradarbiaujama su IspanijosItalijosDanijosNorvegijosVokietijos, JAV mokyklomis. Įdomia veikla galima užsiimti gimnazijos istorijos muziejujegimnazijos informaciniame centre(skaitykloje).


Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2017 m. išleis 99-ąją abiturientų laidą.  Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!