Mokinių priėmimas

KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE 2018-2019 MOKSLO METAIS

Ausros-gimnazija

Adresas: Laisvės al. 95, 44292 Kaunas, raštinės tel. ir faksas: (8-37) 42 47 70,     el. paštas: ausra@ausra.kaunas.lm.lt
Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleis 100-ąją abiturientų laidą.  Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!
Moksleivių registracija vykdoma elektroniniu būdu adresu https://imokykla.kaunas.lt arba atvykus į gimnaziją.

Priėmimo dokumentai

Raštinės darbo laikas:

I – IV – 7:45 – 16.30

V – 7:45 – 15.15

Informacija teikiama:

  • Gimnazijos raštinėje (tel.: 42-47-70, el. paštu: ausra@ausra.kaunas.lm.lt);
  • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui, (tel.: 42-25-60, el. paštu: gintautas.rimkevicius@gmail.com).


Gimnazijos choras „Aušra“ ir jo vadovas D.Druskis  089

1-ose ir 2-ose gimn. klasėse mokiniams sudarytos galimybės vieno mokomojo dalyko mokytis pagilintu lygiu arba likviduoti žinių spragas, lankant išlyginamąjį modulį. Pagilintai mokytis siūloma lietuvių k., matematikos, anglų k., chemijos ir biologijos. 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.


mob.klase198 deb OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gimnazijoje veikia Kompetencijos-Gabių vaikų ugdymo centras, kuriame aukštos kvalifikacijos pedagogai gabiems vaikams  teikia žinias pagal individualiai sudarytas programas.

Gimnazija siūlo įdomią neformalaus ugdymo veiklą: galima pasirinkti pomėgius atitinkančią veiklos sritį:sporto (krepšinį, futbolą, rankinį, tinklinį, lauko tenisą) ar  meninės raiškos (įvairių žanrų šokių kolektyvus, dramos studiją, chorą, vokalinį ar instrumentinį ansamblį) būrelius. Didelis dėmesys skiriamas dailės gabumams tobulinti, siūloma rinktis kvalifikuotų specialistų vedamus užsiėmimus grafikostapybospiešimo, dizaino studijose, literatų, jaunųjų scenaristų, ,,Aušrelės“ ir metraščio redakcijas, kitą intelektualinę bei literatūrinę veiklą.

01 pav2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Picture 198

Mokiniai kviečiami dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų veikloje: aktyvioje ir kūrybingoje gimnazistų tarybojeMaironiečių organizacijojebendruomenės klube ,,Aušra“.

Lapkričio mėn. gimnazijoje organizuojamas projektas ,,Mokomės kurdami“. Tai yra puiki galimybė mokiniams dirbti kitoje aplinkoje, įgyvendinti savo kūrybinius ir mokslinius sumanymus, bendrauti su įdomiais žmonėmis už gimnazijos ribų. Gimnazijoje vykdomi įvairūs trumpalaikiai ir ilgalaikiai tarptautiniai bei respublikiniai projektai, bendradarbiaujama su IspanijosItalijosDanijosNorvegijosVokietijos, JAV mokyklomis. Įdomia veikla galima užsiimti gimnazijos istorijos muziejujegimnazijos informaciniame centre(skaitykloje).


Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleis 100-ąją abiturientų laidą.  Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!