Veiklos sritis, rūšys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):


Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
  • Bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 85.31.10
  • Bendrasis vidurinis mokymas, kodas 85.31.20

Kitos švietimo veiklos rūšys:
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
Skip to content