Gimnazijos muziejus

Gimnazijos istorijos muziejus

Kauno „Aušros“ gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1962-1963 m. m. tuometinės direktorės B.Gagienės iniciatyva. Šiandien muziejus – veiklus bendruomenės kultūros židinys, padedantis moksleiviams pažinti, suprasti ir perimti tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti tautinį tapatumą ir tautinę savimonę.

 

Muziejaus tikslas:
 • Ugdyti žmogų, jaučiantį savo tautines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę, dalyvaujantį, tęsiantį ir perduodantį kultūros paveldą.

 

Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:
 • Rinkti, sisteminti, eksponuoti ir saugoti istorinę gimnazijos medžiagą.
 • Kaupti medžiagą apie buvusius mokytojus bei mokinius.
 • Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese

 

Nuolat veikiančios ekspozicijos:
 • Pirmoji lietuviška gimnazija Kaune;
 • Su „Aušros” vardu;
 • Okupacijų laikotarpis;
 • Ir vėl Aušra;
 • Gimnazijos mokytojai;
 • Susitikimų akimirkos;
 • Jie garsina mūsų gimnaziją.

 

Muziejuje kaupiama medžiaga apie gimnazijos veiklą nuo įkūrimo iki šių dienų. Muziejuje sukaupta išsami mokyklos 100 metų istorija: mokyklos istoriją fiksuojantys dokumentai, nuotraukos, mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir kt. Gimnazijos kūrimosi ir gyvavimo istoriją atspindinti medžiaga panaudojama ugdymo tikslams. Medžiaga naudojasi mokiniai ir mokytojai, rašydami referatus, kursinius, diplominius darbus bei mokslininkai, tyrinėjantys švietimo istoriją. Muziejuje vedamos apžvalginės, teminės ekskursijos – pamokos, skaitomos paskaitos, rengiamos parodos, organizuojami susitikimai su gimnaziją baigusiais mokiniais, žymiais žmonėmis, vyksta mokinių kūrybinių darbų pristatymai.

 

Viena iš pagrindinių gimnazijos veiklos krypčių – tradicijos puoselėjimas pirmojoje lietuviškoje Kauno gimnazijoje. Tuo rūpinasi mokyklos muziejus. Iš archyvų atkurta gimnazijos atributika – vėliava, emblema, himnas. Gimnazijos muziejus palaiko glaudžius ryšius su baigusiais mokyklą mokiniais, čia dirbusiais mokytojais. Muziejaus fondai nuolatos papildomi naujais eksponatais.

Skip to content