Poveikio ex post vertinimas

Teisinio reguliavimo stebėseną atlieka ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos Vyriausybės institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją (Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142, 5 punktas).

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Kauno „Aušros” gimnazija neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex-post vertinimo.

Skip to content