Komisijos ir darbo grupės

Komisijos pirmininkė – Kristina Statkutė-Dainienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
 • Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Lina Sutkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Edita Railė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Erika Narvydienė, chemijos mokytoja ekspertė;
 • Asta Chmieliauskienė, psichologė;
 • Loreta Gustaitienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Jurgūnė Savickienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Svetlana Kovalenko, rusų kalbos mokytoja;
 • Aistė Radatavičiūtė, matematikos mokytoja;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė;
 • Darius Varanauskas, informacinių technologijų sistemų administratorius.
 • Komisijos pirmininkas –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė-Dainienė
 • Komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Sutkuvienė
Komisijos nariai:
 • Psichologė Asta Chmieliauskienė
 • socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė
 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė
 • Vyr. kūno kultūros mokytoja Indrė Každailytė
 • Karjeros specialistė, specialusis pedagogas Lijana Straukienė
 • Biologijos mokytoja metodininkė Edita Railė
 • Biologijos mokytoja metodininkė Rima Skirgailienė
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

 

 

Komandos vadovė –  direktorė Nerija Baltrėnienė

Komandos nariai:
 • Narys, atsakingas už komunikaciją – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą – psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Narė, atsakinga už saugumą ­– socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė
 • Narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

Komisijos pirmininkas – geografijos mokytoja Eglė Aleknavičienė

Komisijos nariai:
 • Anglų kalbos mokytojas metodininkas Tomas Poškaitis
 • Kūno kultūros mokytoja metodininkė Loreta Gustaitienė
Koordinatorė – Kristina Statkutė-Dainienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Elena Vitkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė.

Pirmininkė – Nerija Baltrėnienė, direktorė;

Nariai
 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Kristina Statkutė-Dainienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Diana Vaičaitienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Aušra Dailydaitė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Asta Chmieliauskienė, psichologė;
 • Algirda Surblienė, fizikos mokytoja ekspertė;
 • Rimantė Gegužienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Rūta Rudzenskaitė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, metodinės tarybos pirmininkė.
 • Tomas Poškaitis, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 • Eglė Aleknavičienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Gintautas Augulis, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Algirda Surblienė, gamtos mokslų  metodinės grupės pirmininkė;
 • Irena Gruzdienė, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.
 • Viktorija Kalinauskaitė, tikybos ir ekonomikos mokytoja, komisijos pirmininkė;
 •  Povilas Pogauskas, istorijos mokytojas,  sekretorius;
 • Laimonas Kaselis, matematikos mokytojos, komisijos narys;
 • Genovaitė Rinkevičienė, budėtoja, komisijos narė;
 • Asta Chmieliauskienė, psichologė, komisijos narė.
Skip to content