Finansinė parama

Mieli bendruomenės nariai (tėveliai, globėjai, mokytojai, rėmėjai)!

Prašome Jūsų paramos, skiriant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį gimnazijai.

„Iš anksto dėkoju visiems, skiriantiems 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį „Aušros“ gimnazijai ir stiprinantiems gimnazijos materialinę bazę. Jūsų skiriami pinigai yra panaudojami gerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas bei kurti saugias ir patrauklias gimnazijos aplinkas, švenčių organizavimui, prizų mokiniams įsigijimui.“ Su pagarba – gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė. 

 

 

 

 

Gimnazijos rekvizitai:

Įmonės kodas
190133777
Adresas
Laisvės al. 95, Kaunas
Banko sąskaita
LT15 4010 0425 0035 6017
Bankas
LUMINOR banko Kauno skyrius
Banko kodas
4010
Pastaba
gimnazijos sąskaitos nurodyti nereikia

Prašymą (formą FR0512) pateikite elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

Kilus klausimams, prašome kreiptis į gimnazijos direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Dianą Vaičaitienę nurodytais kontaktais: tel. (8-37) 20 59 13, ukis@ausra.kaunas.lm.lt.

Išsamesnė informacija dėl 1,2% pajamų mokesčio paramos skyrimo

Skip to content