Mieli bendruomenės nariai (tėveliai, globėjai, mokytojai, rėmėjai)!

Prašome Jūsų paramos, skiriant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį gimnazijai.

„Iš anksto dėkoju visiems, skiriantiems 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį „Aušros“ gimnazijai ir stiprinantiems gimnazijos materialinę bazę. Jūsų skiriami pinigai yra panaudojami gerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas bei kurti saugias ir patrauklias gimnazijos aplinkas.“ Su pagarba – gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė. 

2020 m. gautomis paramos lėšomis atnaujinta gimnazijos atminimo lenta „GARBĖ ŽUVUSIEMS DĖL TĖVYNĖS“ (1536,34 Eur). 

Nuo 2021 m. kaupiamos lėšos, planuojant įsirengti Gamtos mokslų laboratoriją. 

Gimnazijos rekvizitai:

  • Įmonės kodas: 190133777,
  • Laisvės al. 95, Kaunas.
  • Banko sąskaita: LT15 4010 0425 0035 6017
  • Bankas: LUMINOR banko Kauno skyrius,
  • banko kodas 4010
  • Pastaba: gimnazijos sąskaitos nurodyti nereikia.

Pirmasis būdas.

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą FR0512 galite pateikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

Antrasis būdas.

Užpildyti popierinę formą  FR0512  ir:

  • įteikti tiesiogiai VMI (dėl COVID – 19  atvykti į VMI laikinai nėra galimybės);
  • išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima nusiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į gimnazijos direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Dianą Vaičaitienę nurodytais kontaktais: tel. (8-37) 20 59 13, ukis@ausra.kaunas.lm.lt.

Išsamesnė informacija dėl 1,2% pajamų mokesčio paramos skyrimo

Dėkojame už paramą!