Mieli bendruomenės nariai (tėveliai, globėjai, mokytojai, rėmėjai)!

Prašome Jūsų paramos, skiriant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį gimnazijai.

„Iš anksto dėkoju visiems, skiriantiems 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį „Aušros“ gimnazijai ir stiprinantiems gimnazijos materialinę bazę. Jūsų skiriami pinigai yra panaudojami gerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas bei kurti saugias ir patrauklias gimnazijos aplinkas.“ Su pagarba – gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė. 

 

Gimnazijos rekvizitai:

  • Įmonės kodas: 190133777,
  • Laisvės al. 95, Kaunas.
  • Banko sąskaita: LT15 4010 0425 0035 6017
  • Bankas: LUMINOR banko Kauno skyrius,
  • banko kodas 4010
  • Pastaba: gimnazijos sąskaitos nurodyti nereikia.

Prašymą (formą FR0512) pateikite elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

Kilus klausimams, prašome kreiptis į gimnazijos direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Dianą Vaičaitienę nurodytais kontaktais: tel. (8-37) 20 59 13, ukis@ausra.kaunas.lm.lt.

Išsamesnė informacija dėl 1,2% pajamų mokesčio paramos skyrimo

Dėkojame už paramą!