Nerija Baltrėnienė

Direktorė

Tel. (8-37) 42 27 44
nerija.baltreniene@bendrasisugdymas.lt
II vadybinė kategorija
Gyvenimo aprašymas

Diana Vaičaitienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Tel. (8-37) 20 59 13
diana.vaicaitiene@bendrasisugdymas.lt
Gyvenimo aprašymas

Kristina Statkutė-Dainienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Tel. (8-37) 39-90-96
kristina.statkute@bendrasisugdymas.lt
Gyvenimo aprašymas

Gintautas Rimkevičius

Direktorės pavaduotojas ugdymui

Tel. (8-37) 42 25 60
gintautas.rimkevicius@bendrasisugdymas.lt
II vadybinė kategorija
Gyvenimo aprašymas