Vadovai

JM

Direktorė

Nerija Baltrėnienė

Tel. (8-37) 42 27 44

II vadybinė kategorija

Gyvenimo aprašymas


JM

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 Jūratė Martinaitienė

II vadybinė kategorija

Tel. (8-37) 42 25 60


GR

Direktorės pavaduotojas ugdymui

Gintautas Rimkevičius

II vadybinė kategorija

Tel. (8-37) 42 25 60

Gyvenimo aprašymas


GZ

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Zizaitė

II vadybinė kategorija

Tel. (8-37) 39 90 96

Gyvenimo aprašymas


JM

Direktorės pavaduotoja  ūkio reikalams

Aušra Gruzdė

Tel. (8-37) 20 59 13

Gyvenimo aprašymas