Nerija Baltrėnienė

Direktorė

Tel. (8-37) 42 27 44
II vadybinė kategorija
Gyvenimo aprašymas

Diana Vaičaitienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Tel. (8-37) 20 59 13
Gyvenimo aprašymas

Kristina Statkutė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Tel. (8-37) 39-90-96
Gyvenimo aprašymas

Gintautas Rimkevičius

Direktorės pavaduotojas ugdymui

Tel. (8-37) 42 25 60
II vadybinė kategorija
Gyvenimo aprašymas