Sausio 10-14 dienomis dalyvavome tarptautinio projekto Erasmus mokymuose „Teacher training on STEM Education“, Berlyne. Mokymų metu susipažinome su parengta robotinių konstrukcijų kūrimo medžiaga, žaidimų „Microsoft Craft“ kūrimo programa. Džiaugiamės projekto nauda ir tinkamai parinktais metodais: paskaitos, grupinės užduotys, problemų sprendimas. Tikimės, kad šie mokymai padės mums vis labiau atverti duris į modernų ugdymą, o mokiniams įsitraukti į mokymo procesą per labiausiai jiems patinkančias veiklas.

Projekto dalyvės

Kauno „Aušros “ gimnazijos mokytojos: Rūta Rudzenskaitė, Virginija Vaičiukynienė, Rima Skirgailienė