• Post last modified:2019-09-16
IMG_20190912_150003

Rugsėjo 12 d. „Aušros“ gimnazijos mokytojai, klasių vadovai dalyvavo seminare – praktiniame užsiėmime „Komandinis darbas ir jo principai“. Šio seminaro – praktinio užsiėmimo metu Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Kūrybingas ir atviras naujovėms klasės auklėtojas=Sėkmingi ir kūrybingi mokiniai“ („Creative Teacher=Successful Students”, 2019-1-LT01-KA101-060376) dalyvės: Nerija Baltrėnienė, Edita Railė, Edita Stankevičienė ir Kristina Statkutė dalijosi savo patirtimi  iš pirmųjų mokymų „Team Work as a Means for Enchancing Productivity“ („Komandinis darbas kaip produktyvumo didinimo priemonė“), vykusių Barselonoje, Ispanijoje šių metų liepos mėnesį.  Užsiėmimo metu mokytojams buvo pristatyta metodinė medžiaga apie komandų kūrimo ir darbo principus, praktiniai metodai komandos stiprinimui, žaidimai klasių kolektyvo pažinimui, stiprinimui. Projekto dalyvės pasidalijo savo įspūdžiais iš mokymų, suteikė mokytojams žinių, naudingų ruošiantis kitiems kursams užsienyje. Užsiėmimo pabaigoje pageidaujantys mokytojai dalyvavo  atrankoje į kitus planuojamus mokymus.