• vasario 20d.

  • 10:00 val.

Mokytojų metodinė diena – gerosios patirties sklaida.

  1. Pranešimas ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas atnaujinto turinio kontekste  gamtos mokslų pamokose”
  2. Erasmus+ projekto „Įtraukusis ugdymas – mūsų bendruomenės pasirinkimas stiprinti socialinį ir emocinį kiekvieno mokinio augimą įvairialypėje aplinkoje!” (2023-1-LT01-KA122-SCH000146464), pirmojo mobilumo veiklų pristatymas, gerosios patirties sklaida

Vieta: 227 kab.

Dalyvauja: Mokytojai, specialistai
Skip to content