• gegužės 14d.

  • 14:40 val.

Mokytojų metodinė diena – gerosios patirties sklaida

Vieta: 227 kab.

Dalyvauja: Mokytojai, specialistai

Erasmus+ projekto „Įtraukusis ugdymas – mūsų bendruomenės pasirinkimas stiprinti socialinį ir emocinį kiekvieno mokinio augimą įvairialypėje aplinkoje!” (2023-1-LT01-KA122- SCH000146464), antrojo mobilumo Prahoje, Čekijoje, veiklų pristatymas, gerosios patirties sklaida

Skip to content