1
Kauno „Aušros“ gimnazijos virtualioje parodoje pristatomos 1-2 gimn. kl., nuotolinėse technologijų pamokose, pagamintos miniatiūrinės kėdutės iš antrinių žaliavų. 
                                                                                                                                                                                                                 Mokytoja Irena Gruzdienė