Gimnazijos nuostatai

2016-2018 metų strateginis planas

Strategijos realizavimo vertinimas

2016 metų veiklos planas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2015-2016 m. m.

Mokinių atostogos 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m.

Etikos kodeksas

Svarbiausi gimnazijos išorinio vertinimo rezultatai

Brandos egzaminų analizė 2014-2015 m. m.

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas 2015-2016 m. m.

Mokinių pasiekimai 2014-2015 m.m.

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

Vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.


NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

 Gimnazijoje vykdomos neformaliojo ugdymo programos kurios sudaro plačias galimybes ugdyti savo gebėjimus pasirinktoje srityje, tenkinti saviraiškos poreikius ir interesus. Gimnazijoje veikia Kompetencijos-gabių vaikų ugdymo centras, kuriame šiais metais buvo vykdoma 11 programų, užsiėmimus centre veda aukščiausios kvalifikacinės kategorijos pedagogai.

1-4 gimnazijos klasėse mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla pagal 24-es neformalaus ugdymo programas. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus gimnazistų choras, vadovas muzikos mokytojas ekspertas D.Druskis, aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos studija, vadovė N. Akelaitienė dalyvauja mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“ įvertinti už pasirodymo ansambliškumą bei įteikta geriausio aktoriaus nominacija. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai, Aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius, klubus, projektinę veiklą- leidžia gimnazijos laikraštį, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Gimnazijoje vykdomas projektas – kūrybinė savaitė „Mokomės kurdami“, kuriame dalyvauja visi mokiniai.

Neformalaus ugdymo valandų paskirstymas 1 – 4 gimnazijos klasėse 2015-2016 m. m.