Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: 

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų
    turiniu ugdant kompetencijas.

Programos paskutinį kartą atnaujintos 2008–2011 m. (Lietuvių kalbos ir literatūros – 2016 m.)

Informacija ruošiama…

Tėvams (globėjams) apie ugdymo turinio atnaujinimą

Atnaujinto ugdymo turinio aktualijos

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt/