Kauno „Aušros“ gimnazijos ugdymo karjerai programa 2021-2022 m. m. 

Atsakinga: psichologė: Asta Chmieliauskienė

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Konkrečios veiklos:

 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Kreipkis į mane, jeigu:

 • Nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • Nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
 • Abejoji savo pasirinkimais;
 • Nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • Turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Šiuolaikinė karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Dažniausiai pasitaikančios profesijos pasirinkimo klaidos:

 • pagal išorinį įvaizdį, prestižą, populiarumą;
 • tapatinimas su mokykliniu mokymosi dalyku;
 • profesijos tapatinimas su asmeniu;
 • pasiduodant draugų įtakai;
 • nusiteikimas, kad profesiją renkasi visam gyvenimui;
 • nenoras ar nemokėjimas analizuoti savo asmeninių  savybių, norų, interesų, svajonių;
 • savo fizinės ir sveikatos būklės nepaisymas;
 • neturėjimas alternatyvos arba kitų variantų;
 • neskubėjimas apsispręsti ir ateities plano neturėjimas.

Renkantis profesiją svarbu įvertinti 3 dalykus:

 • Profesijos paklausa darbo rinkoje (ar reikalingi šios profesijos specialistai),
 • Gebėjimai, reikalingi tam tikros profesijos atstovui (ar vaikas pasižymi šiais gebėjimais),
 • Veikla, kurią atlieka tam tikros profesijos atstovas (ar vaikui patraukli, įdomi ši veikla).

Ugdymo karjerai paslaugos mokykloje:

 • Integravimas į pamokas;
 • Klasės valandėlės.

Specialios karjeros užsiėmimai:

 • Karjeros informavimo renginiai;
 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai;
 • Mokinio karjeros plano sudarymas ir/ar aptarimas;
 • Individualios / grupinės konsultacijos;
 • Grupinių užsiėmimų ciklas.

4 pagrindines karjeros kompetencijas:

 • Savęs pažinimas – pažinti save, savo vertybes, interesus, gebėjimus,
 • Karjeros galimybių pažinimas – kuo įvairesnes profesijas ir mokymosi kelius,
 • Karjeros planavimas – ugdytis gebėjimus kurti, planuoti, priimti sėkmingus sprendimus savo ateičiai,
 • Karjeros įgyvendinimas – sėkmingai, sklandžiai pereiti į naujus veiklos, mokymosi etapus.

Ko tikisi tėvai iš vaikų karjeros?

 • Kad vaikas savo profesinį kelią pasirinks be Jūsų pagalbos ir nekels rūpesčių;
 • Kad vaikas įstos į prestižinę mokyklą ir prestižinę specialybę;
 • Kad įgyvendins Jūsų neišsipildžiusias viltis ir įgis specialybę, kurios Jūs labai norėjote;
 • Kad paseks šeimos tradicija ir pasirinks vieno iš tėvų profesiją;
 • Kad vaikas pasirinks profesiją pagal savo polinkius ir gebėjimus, jam gerai seksis profesinėje veikloje ir jis gerai jausis – tai pageidautinas tėvų lūkestis.

Kaip Jūs galėtumėte padėti savo vaikui?

 • Domėkitės savo vaiku (kuo jis gyvena, kokios kyla abejonės, ką žino, ko nežino…);
 • Kalbėkite apie įvairias profesijas;
 • Diskutuokite apie išsilavinimą, jo svarbą, pliusus ir minusus;
 • Kalbėkite vaikui girdint apie jo gabumus, pasiekimus;
 • Palaikykite vaiką – ištikus sėkmei ar nesėkmei;
 • Lavinkite vaiko tikslingumą ir valią;
 • Dalinkitės su vaiku savo gyvenimiška patirtimi ir klaidomis;
 • Skatinkite ir mokykite vaiką ieškoti informacijos;
 • Bendradarbiaukite su karjeros koordinatore, ugdymo karjerai darbo grupe, mokytojais ir kt.

Jūsų indėlis ugdant mokinių karjeros kompetencijas yra labai svarbus:

 • Atvykite į mokyklą ir klasės valandėlių metu papasakokite apie savo profesiją, darbą, jų ypatumus;
 • Pakvieskite į savo darbovietę, savo darbo aplinką mokinius ir parodykite kur ir kaip Jūs dirbate;
 • Padėkite organizuoti įvairius su karjera susijusius renginius, išvykas;
 • Siūlykite savo idėjas, mintis.
Naudingos nuorodos:

1. Ugdymo karjerai informacinė svetainė www.mukis.lt

2. Užimtumo tarnyba, jaunimo darbo centras https://uzt.lt/jaunimui/jaunimo-garantijos/  

4. Studijos užsienyje https://www.kastu.lt
5. Informacinis žurnalas ,,Kur stoti“ https://www.kurstoti.lt/