Laikrodžio rodyklei pasiekus aštuntos valandos padalą, Kauno „Aušros“ gimnazija liko skendėti rimtyje ir prieblandoje, tik langai nušvito plevenančiomis žvakių liepsnomis. Taip mes vėl tapome Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuotos pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, Lietuvoje rengiamos nuo 2008 m., dalimi. Prieš 29-erius metus, 1991 m. sausio 13 d., tautos vienybės jausmas padėjo įveikti karinę jėgą ir apginti laisvę. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ siekiama, kad nors mažą dalelę to vienybės jausmo išgyventume šiandien ir mes, drauge tuo pat metu visoje Lietuvoje įžiebdami žvakeles. Žvakių šviesoje „Aušros“ gimnazijos bendruomenė giedojo Lietuvos himną, tylos minute pagerbė Sausio 13-osios aukas, prisiminė tragiškus minimos dienos įvykius ir jų istorinę reikšmę.

Vėliau, istorijos mokytojų I. Šarkanaitės, A. Vabalienės, lietuvių klb. mokytojos I. Ruchlevičienės lydimi, istorikų klubo „Jaunieji herodotai“ nariai ir 2b klasės mokiniai vyko į Petrašiūnų kapines aplankyti Tito Masiulio, netekusio gyvybės tragiškąją sausio 13-ąją, kapą. Jo ir, simboliškai, kitų tąkart žuvusiųjų auką įamžinome padėdami gėlių, uždegdami atminimo žvakeles, pagerbdami minute tylos. Mokiniai priminė Tito Masiulio biografijos faktus, istorinius Sausio 13-osios įvykius, kalbėjo apie Laisvės gynėjų dienos prasmę, svarbą šių dienų jaunam žmogui. „Jaunųjų herodotų“ klubo vadovė I. Šarkanaitė dalinosi gyvais, ne teoriniais to istorinio momento prisiminimais ir palinkėjo kitame laikmetyje ir kitokiame pasaulyje gyvenantiems mokiniams bent savo vaizduotės, jausmų galia, gebėjimu tinkamai pagerbti netektis prisiliesti prie nepatirtų, bet visai tautai reikšmingų istorinių įvykių.