2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 

1 tikslas: ATNAUJINTI ESAMAS IR SUDARYTI  NAUJAS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KULTŪROS, ŠVIETIMO, ŽINIASKLAIDOS, INSTITUCIJOMIS, NUMATANT KONKREČIAS VEIKLAS GERINANČIAS GIMNAZIJOS ĮVAIZDĮ.
2 tikslas: TOBULINTI PIRMŲJŲ KLASIŲ KOMPLEKTAVIMĄ IR SĖKMINGAI SPRĘSTI MOKINIŲ ADAPTACIJOS PROBLEMAS, SIEKIANT AUKŠTESNIŲ AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ IR GIMNAZIJOS PAŽANGOS
3 tikslas: TOBULINTI MOKYMOSI SĖKMĖS PLANAVIMĄ PAMOKOJE, UGDANT MOKINIŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJAS.
4 tikslas: TURTINANT GIMNAZIJOS MATERIALINĘ BAZĘ, SUKURTI ESTETIŠKĄ IR PATRAUKLIĄ GIMNAZIJOS APLINKĄ.