Vasario 5-8 dienomis Kauno „Aušros“ gimnazijoje vyko antrasis tarptautinio projekto „Emigracijos ir imigracijos procesai Europos Sąjungos kontekste“ dalyvių susitikimas ir diskusija imigracijos ir emigracijos tematika. Šiame susitikime dalyvavo 40 projekto dalyvių iš 18-kos Europos Sąjungos valstybių, kurių tarpe buvo net penkių miestų merai iš Ispanijos, Kroatijos, Slovakijos, Vengrijos ir Lenkijos, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir vidurinių mokyklų atstovai, jaunimo organizacijų nariai.

Dviejų dienų susitikimo partnerių darbo programa prasidėjo nuo projekto svečių apsilankymo Kauno miesto savivaldybėje, kur sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas Mantas Jurgutis ir užsienio ryšių skyriaus atstovė. Po sveikinimo savivaldybėje projektinio susitikimo dalyviai susirinko „Aušros“ gimnazijoje, kur vyko projekto konferencija. Po skambaus ir melodingo gimnazijos choro, „Aušra“, vadovaujamo muzikos mokytojo Dainiaus Druskio, pasveikinimo, sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė bei Laročo (Ispanija) miesto meras Chose Manuel Lopez Varela.

Konferencijos metu Kauno Technologijos Universiteto Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto, mokslo grupės „Pilietinė visuomenės ir darnus vystymasis“ lektorė Ramunė Miežanskienė skaitė pranešimą „Imigrantų patirtis ir patiriami  iššūkiai kuriant ir steigiant savo verslus bei vykdant kitą ekonominę veiklą“. Raudonojo kryžiaus imigracijos ir integracijos į darbo rinką specialistė Gertautė Žentelienė skaitė pranešimą „Lietuvos raudonojo kryžiaus Kauno centro  veikla, teikiamos paslaugos ir Valstybinės integracijos programos įgyvendinimas“. Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Renata Ševerenkienė skaitė pranešimą „Kliūčių įveikimas integruojantis į darbo rinką“. Tačiau didžiausią įspūdį tiek projekto  nariams, tiek ir konferencijoje dalyvavusiems gimnazistams paliko Lietuvoje gyvenančių išeivių iš Sirijos ir Indijos  patirtys ir pasakojimai. Pabėgėlis iš Sirijos, jau du metus Lietuvoje su šeima gyvenantis Abdulrazzak Awf iki ašarų sujaudino susirinkusius savo lietuvių kalba, širdį veriančiu pasakojimu bei savo meile antrajai savo tėvynei – Lietuvai. Išeiviai iš Indijos Vishnu ir Titty (KTU  doktorantai) pasakojo apie savo patirtis imigracijos proceso metu ir dalijosi savo įžvalgomis apie pozityvų lietuvių požiūrį į pabėgėlių integracijos problemas ir iššūkius, atsakinėjo į projekto svečių ir mokinių klausimus.

Po konferencijos projekto dalyviai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Kauno senamiestį, susipažino su Kauno, kaip daugiataučio, daugiakultūrinio miesto, istorija.

Antrą projektinio susitikimo dieną projekto nariai dalyvavo susitikime su Ruklos Pabėgėlių Centro direktoriumi Robertu Mikulėnu, kuris pasakojo apie centro veiklą ir rodė viešas patalpas, kuriose laikinai yra apsistoję ir vienokio ar kitokio Lietuvos vyriausybės sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo laukia pabėgėliai su savo šeimomis iš Ukrainos, Venesuelos, Sirijos, Čečėnijos ir kitų šalių, kuriose šiuo metu vyksta politiniai neramumai. Anot šio centro direktoriaus, mūsų šalyje dėl ekonominių priežasčių dar nėra tokio didelio pabėgėlių antplūdžio, kaip kitose, labiau ekonomiškai pasiturinčiose šalyse. Kita vertus, projekto dalyvių iš kitų valstybių nuomone, Lietuva yra labai gerai pasiruošusi priimti pabėgėlius, suteikti jiems reikiamas paslaugas bei pasirūpinti jų šeimomis ir yra labai patraukli šalis svetimšaliams, kai tik jie geriau ją pažįsta.

„Mes, kaip mokykla, turime taip pat būti pasiruošę, reikalui esant, integruoti pabėgėlių vaikus į ugdymo procesus ir rasti būdų bei metodų suteikti jiems kuo jaukesnes sąlygas gyventi toli nuo savo namų, o kartais net ir nuo savo šeimų“, sakė gimnazijos direktorė N. Baltrėnienė savo sveikinimo kalboje.

Projekto dalyviai, apsilankę Kauno „Aušros“ gimnazijoje, liko nustebinti ir sužavėti mūsų gimnazija, jos bendruomene, gimnazistų anglų kalbos žiniomis, komunikacija, mandagumu ir noru bendrauti. Atsisveikinant su projekto dalyviais projekto koordinatorius Laročo (Ispanija) miesto meras Chose Manuel Lopez Varela pabrėžė, kad šis projekto narių susitikimas buvo neįkainuojama patirtis visiems projekto dalyviams, o „Aušros“ gimnazijos atstovai savo priėmimu aukštai užkėlė kartelę būsimų susitikimų dar trijose valstybėse organizatoriams

Pilną nuotraukų galeriją galite pamatyti paspaudę šią nuorodą.