• Post last modified:2022-11-22

2022 m. lapkričio 17 d. gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko 2-ų gim. klasių tarpklasinė matematikos viktorina „MMM“. Šioje viktorinoje dalyvavo 2-ų klasių mokiniai, kurie bandė rasti kelius ir atsakymus į pateikto matematinio-loginio testo užduotis-klausimus.

Viktorinos tikslas – pažvelgti į matematiką kitu kampu ir patikrinti mokinių greitą matematinį-loginį mąstymą.

Viktorinos uždaviniai:

  1. Sudominti mokinius matematine kalba.
  2. Atrinkti mokinius, kurie atstovaus gimnaziją Kauno miesto 25-osios tarpmokyklinės matematinės viktorinos „MMM“ finaliniame turnyre. 

Tikimės, kad mokiniams pavyks sėkmingai atstovauti Kauno „Aušros“ gimnazijai ir tarpmokyklinėje matematinėje viktorinoje.

Matematinės viktorinos organizatorius matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis