• Post last modified:2022-11-18

2022 m. lapkričio 16 d. gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko tradicinė 1-ų gimn. klasių tarpklasinė matematikos viktorina „MMM“. Šioje viktorinoje dalyvavo dvidešimt 1-ų klasių mokinių, kurie bandė rasti kelius ir atsakymus į pateiktą matematinio-loginio testo užduotis-klausimus.

Viktorinos tikslas – pažvelgti į matematiką kitu kampu ir patikrinti mokinių greitą matematinį-loginį mąstymą.

Viktorinos uždaviniai:

  1. Sudominti mokinius matematine kalba.
  2. Atrinkti mokinius, kurie atstovaus gimnaziją Kauno miesto 25-osios tarpmokyklinės matematinės viktorinos „MMM“ finaliniame turnyre.