11

2019 m. gegužės 20 dieną Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko Kauno miesto įvairių matematikos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų bei jų mokytojų apdovanojimo  šventė.

Šventės metu buvo apdovanoti šių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai bei prizininkai:

  • 68-osios Lietuvos mokinių  matematikos olimpiados (9-12 kl.) miesto etapo;
  • Matematikos olimpiados (5-8 kl.) miesto etapo;
  • Kauno miesto gimnazijų mergaičių (1-4 kl.) komandinės matematikos olimpiados;
  • Kauno miesto gimnazijų vaikinų (1-4 kl.) komandinės matematikos olimpiados;
  • Kauno miesto matematikos kūrybinių darbų „Matematikos lietus“ konkurso;
  • Kauno miesto 23-osios tarpmokyklinės matematikos viktorinos „MMM“ finalinio turo.

Kiekviena matematikos olimpiada ar konkursas yra šventė besidomintiems šiuo mokslu. Nedažnai tenka vienoje vietoje pamatyti tiek daug gražaus ir sumanaus jaunimo. Visiems buvo įteikti apdovanojimai ir padėkota už tai, kad jie domisi matematika, planuoja sieti savo gyvenimą su tiksliaisiais mokslais.

Apdovanojimai buvo įteikti ir „Aušros“ gimnazistams:

  • 2 gimnazijos klasės mokiniui Arnui Švėgždai, kuris laimėjo 2-iąją vietą 68-oje Lietuvos  mokinių matematikos olimpiados (9-12 kl.) miesto etape;
  • Kauno miesto 23-osios tarpmokyklinės matematikos viktorinos „MMM“ finalinio turo 1-osios vietos laimėtojoms: 4 gimnazijos klasės mokinėms Inesai Dolotovaitei, Ramintai Mockutei ir Ivetai Ramanauskaitei.
  • Kauno miesto 23-osios tarpmokyklinės matematikos viktorinos „MMM“ finalinio turo 4-osios vietos laimėtojams: 2 gimnazijos klasės mokiniams Aistei Narbuntaitei, Gustei Mickevičiūtei, Nojui Petravičiui.

Garsiais plojimais ir apdovanojimais buvo padėkota matematikos mokytojams už tai, kad jie aktyviai ir profesionaliai puoselėja bei ugdo matematikai gabius mokinius, padeda atrasti naujus talentus, puoselėja mokinių tikėjimą neišsenkančiais savo gebėjimais.

Padėkos raštai už nuoširdų darbą ir gerą mokinių paruošimą olimpiadoms bei konkursams buvo įteikti mūsų gimnazijos matematikos mokytojams: mokytojai ekspertei Lilijai Baltramonaitienei, mokytojai metodininkei Lionei Čaikauskienei, mokytojai metodininkei Almai Žitinevičienei ir mokytojui metodininkui Gintautui Auguliui.

Matematikos mokytojas metodininkas

Gintautas Augulis