su T.Meku
Tauras Mekas ir 1 d klasės gimnazistai
Renginių ciklas „Išleidžiant 100-ąją gimnazistų laidą“:
balandžio 10 d. 1 d klasės mokiniai Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje susitiko su buvusiu aušroku Tauru Meku – muziejaus direktoriumi, farmacininku. 

Jis pasidalijo prisiminimais apie mokytojų padarytą įtaką jo ir bendraklasių gyvenimo keliui, gyvensenai, pažiūroms. Geru žodžiu minėjo buvusius mokytojus, draugus, mokyklos aplinką, garbingą istoriją. Tauras Mekas kalbėjo apie profesijos pasirinkimą, patarė mokiniams domėtis įvairia veikla, atsakė į mokinių klausimus. Vedžiodamas po muziejaus sales pasakojo apie vertingus eksponatus, vaistų kūrimo istorijas, davė vertingų patarimų dėl sveikos gyvensenos.