Per pievą, per lauką, per ošiančią girią
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
O viskas, kas rudenį buvo numirę,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims.

Su šv. Velykom!

Darbų autorės:  Kamilė Dzimanavičiūtė 3e kl., Emilija Augustaitytė 3b kl., Viltė Valčinskaitė 3b kl., Tumelytė Kamilė 3e kl.
Dailės mokytoja Vida Gužienė