Specialistų paslaugos

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Aušra Česnauskienė tel. (8-37) 39 90 96.

Dokumentai:

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir  pareiginių instrukcijų patvirtinimo  (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2001 m. gruodžio 14d. Nr. 1667).

PSICHOLOGĖ

Kristina Pakalnienė tel. (8-37) 42 25 60.

Svarbiausias mokyklos psichologės uždavinys – padėti mokiniams, tėvams ir mokytojams spręsti psichologines, asmenybės problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti kurti palankias psichologines sąlygas per ugdymo(si) procesą. Jūs taip pat galite asmeniškai kreiptis į mokyklos psichologą, jei Jūsų problemos susiję su vaiko auklėjimu – tikrai neliksite vieni. Psichologas užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą. Psichologo konsultavimo valandos nurodytos ant kabineto durų.


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Violeta Čekanauskienė tel. (8-37) 42 47 70 Darbo vieta: 105   kab.

Darbo laikas: I, III   7.30 – 15.00   ir   II, IV, V   7.30 – 16.00
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Veiklos tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Veikla: organizuojama ir įgyvendinama visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje, teikiamos konsultacijos mokiniams, jų tėvams, mokytojams, įvairių priemonių pagalba formuojamas teisingas mokinių požiūris į sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, pasirenkant sveiką gyvenimo būdą, teikiama pirmoji (nemedicininė) pagalba, atliekamas mokyklos aplinkos bei ugdymo proceso atitikimo visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams vertinimas, teikiamos rekomendacijos trūkumams šalinti, vykdoma mokinių sveikatos būklės stebėsena, analizuojant sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikiant pasiūlymus mokyklos administracijai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos planas 2017-2018 m.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno „Aušros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkas – Gintautas Rimkevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aušra Česnauskienė, socialinė pedagogė. Nariai: Asta Chmieliauskienė, psichologė. Violeta Čekanauskienė, sveikatos priežiūros specialistė. Irena Černiuvienė, matematikos mokytoja. Komisijos sekretorius – Vida Gelčienė, anglų kalbos mokytoja.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


PAGALBOS TELEFONAI

Nr. Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Pastabos
1. Vaikų linija 8 800 11111

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

I – VII 11.00 – 21.00

2. Jaunimo linija 8 800 28888 Budi savanoriai konsultantai I – V 16.00 – 07.00 VI – VII visą parą
3. Mokinių linija 8 800 23300  
4. Vilties linija 8 800 60700 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – VII visą parą
5. Pagalbos moterims linija 8 800 66366 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – V 10.00 – 21.00
6. Profesionali psichologinė pagalba telefonu 8 800 76260; 8 800 60700 I – V 16.00 – 20.00
7. Paguodos telefonas 8 800 60700 I – V 20.00 – 6.00
8. Kauno vaikų telefono linija 8 800 45678 Budi savanoriai konsultantai; Kasdien 16.00 – 18.00

 

Nr. Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Pastabos
1. Kauno miesto PPT 8 37 423284       Vytauto per. 44, Kaunas; Teikia pirmas nemokamas   psichologines konsultacijas
2. Kauno Centro Psichikos sveikatos centras 8 37 423269       A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas
3. Kauno Dainavos Psichikos sveikatos centras 8 37 451575       Pramonės pr. 31, Kaunas
4. Kauno Kalniečių Psichikos sveikatos centras 8 37 401452       Savanorių pr. 369, Kaunas
5. Kauno Šančių Psichikos sveikatos centras 8 37 342287       A. Juozapavičiaus per. 77, Kaunas
6. Kauno Šilainių Psichikos sveikatos centras 8 37 377525       Baltų pr. 7, Kaunas
7. Kauno jaunimo narkologijos pagalbos    centras 8 615 33048 Eivenių g. 4, 426 kab. Kaunas LT-50009
8. Kauno apskrities priklausomybės ligų centras 8 37 331996       Giedraičių g. 8, LT-44148 Kaunas;    jaunimas@kaplc.lt

 

Nr. Interneto svetainės Pastabos
1. www.jppc.lt/pagalba.html Jaunimo psichologinės paramos centras
2. www.vaikulinija.lt Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams internetu
3. www.psichoterapija.ot.lt Informacinė šviečiamoji svetainė ir psichologinė pagalba internetu
4. www.vpsc.lt Valstybinis psichikos sveikatos centras
5. www.savizudybes.lt Savižudybių prevencija, Valstybinis psichikos sveikatos centras
6. savizudybes.kvsc.lt Kauno visuomenės sveikatos centras