SOCIALINIS PEDAGOGAS

Aušra Česnauskienė tel. (8-37) 39 90 96.

Dokumentai:

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai:

PSICHOLOGĖ

Rolandas Daugnoras tel. (8-37) 42 25 60

Svarbiausias mokyklos psichologės uždavinys – padėti mokiniams, tėvams ir mokytojams spręsti psichologines, asmenybės problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti kurti palankias psichologines sąlygas per ugdymo(si) procesą. Jūs taip pat galite asmeniškai kreiptis į mokyklos psichologą, jei Jūsų problemos susiję su vaiko auklėjimu – tikrai neliksite vieni. Psichologas užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą. Psichologo konsultavimo valandos nurodytos ant kabineto durų.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Violeta Čekanauskienė tel. (8-37) 42 47 70. Darbo vieta: 105 kab.

Darbo laikas: I, III   7.30 – 15.00   ir   II, IV, V   7.30 – 16.00.
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30.

Veiklos tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Veikla: organizuojama ir įgyvendinama visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje, teikiamos konsultacijos mokiniams, jų tėvams, mokytojams, įvairių priemonių pagalba formuojamas teisingas mokinių požiūris į sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, pasirenkant sveiką gyvenimo būdą, teikiama pirmoji (nemedicininė) pagalba, atliekamas mokyklos aplinkos bei ugdymo proceso atitikimo visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams vertinimas, teikiamos rekomendacijos trūkumams šalinti, vykdoma mokinių sveikatos būklės stebėsena, analizuojant sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikiant pasiūlymus mokyklos administracijai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno „Aušros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkas – Gintautas Rimkevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aušra Česnauskienė, socialinė pedagogė. Nariai: Asta Chmieliauskienė, psichologė. Violeta Čekanauskienė, sveikatos priežiūros specialistė. Irena Černiuvienė, matematikos mokytoja. Komisijos sekretorius – Vida Gelčienė, anglų kalbos mokytoja.

Nr.Interneto svetainėsPastabos
1www.jppc.lt/pagalba.htmlJaunimo psichologinės paramos centras
2www.vaikulinija.ltPsichologinė pagalba vaikams ir paaugliams internetu
3www.psichoterapija.ot.ltInformacinė šviečiamoji svetainė ir psichologinė pagalba internetu
4www.vpsc.ltValstybinis psichikos sveikatos centras
5www.savizudybes.ltSavižudybių prevencija, Valstybinis psichikos sveikatos centras
6savizudybes.kvsc.ltKauno visuomenės sveikatos centras
Nr.Psichologinės pagalbos tarnybaTelefono numerisPastabos
1Vaikų linija8 800 11111Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – VII 11.00 – 21.00
2Jaunimo linija8 800 28888Budi savanoriai konsultantai I – V 16.00 – 07.00 VI – VII visą parą
3Mokinių linija8 800 23300
4Vilties linija8 800 60700Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – VII visą parą
5Pagalbos moterims linija8 800 66366Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I – V 10.00 – 21.00
6Profesionali psichologinė pagalba telefonu8 800 76260I – V 16.00 – 20.00
7Paguodos telefonas8 800 60700I – V 20.00 – 6.00
8Kauno vaikų telefono linija8 800 45678Budi savanoriai konsultantai; Kasdien 16.00 – 18.00
9Kauno miesto PPT8 37 423284Vytauto per. 44, Kaunas; Teikia pirmas nemokamas psichologines konsultacijas
10Kauno Centro Psichikos sveikatos centras8 37 423269A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas
11Kauno Dainavos Psichikos sveikatos centras8 37 451575Pramonės pr. 31, Kaunas
12Kauno Kalniečių Psichikos sveikatos centras8 37 401452Savanorių pr. 369, Kaunas
13Kauno Šančių Psichikos sveikatos centras8 37 342287A. Juozapavičiaus per. 77, Kaunas
14Kauno Šilainių Psichikos sveikatos centras8 37 377525Baltų pr. 7, Kaunas
15Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras8 615 33048Eivenių g. 4, 426 kab. Kaunas LT-50009
16Kauno apskrities priklausomybės ligų centras8 37 331996Giedraičių g. 8, LT-44148 Kaunas; jaunimas@kaplc.lt
Uždaryti Meniu