Lapkričio 16 dieną gimnazijoje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas – mokiniai dalyvavo socialinėje akcijoje „Tolerancijos miestas“. Pilietinio ugdymo, etikos ir tikybos pamokų metu gimnazistai buvo skatinami papasakoti apie savo miestą ar gyvenamą vietovę bei diskutuoti, ar jie atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Pastebėta, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi. Vyko pokalbiai ir diskusijos, ar kiekvieno iš jų miestas/miestelis yra tolerantiškas kitam/kitokiam? 

Mokiniai spalvotuose lapeliuose užrašė savo supratimą, kas jiems yra tolerancija.  Tada lapelius suklijavo ant lapo sudarydami namus, o iš namų susidarė miestas.

Dailydaitė, socialinė pedagogė metodininkė ir A. Chmieliauskienė, psichologė