Vasario 14 dieną gimnazijos bendruomenė sujungė 2 šventes. Nuo pat ankstyvaus ryto Gimnazistų tarybos nariai visus sveikino su Šv. Valentino diena, o vėliau visi rinkosi į gimnazijos aktų salę, kurioje vyko renginys „Meilė Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Sugiedojus valstybės himną, prisimintos asmenybės, lėmusios svarbius mūsų tautos istorijos lūžius. Mūsų gimnazija labai didžiuojasi, jog net trys signatarai – S.Banaitis, Pr. Dovydaitis ir M. Biržiška – pasirašė ne tik Vasario 16-osios aktą, bet  ir savo veikla tampriai susiję su „Aušros“ gimnazijos istorija (plačiau virtuali paroda „Vasario 16-oji ir „Aušra“ https://www.facebook.com/pg/Kauno-Au%C5%A1ros-gimnazija-209831162427990/photos/?ref=page_internal). Renginio metu sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė ir įteikė padėkos raštus gimnazistams, skambėjo gimnazijos choro „Aušra“ dainos, mokiniai deklamavo eiles, skirtas Lietuvai ir jos laisvei. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo.