2021 m. kovo – gruodžio mėn. 1-4 klasių mokiniai dalyvavo projekte ,,Žydų tautybės mokiniai Kauno ,,Aušros” gimnazijoje tarpukariu”. Pagrindiniai projekto tikslai:  atskleisti mokiniams, kad Kauno „Aušros“ gimnazija tarpukaryje buvo daugiatautė mokykla; lavinti mokinių tiriamuosius įgūdžius; sužinoti bent dalies žydų, kurie mokėsi tuo metu gimnazijoje gyvenimo istorijas, likimus. Naudojomės gimnazijos muziejuje, Kauno regioniniame archyve, Senųjų ir retų spaudinių skyriuje sukaupta medžiaga, buvusių gimnazistų atsiminimais. Mokiniams buvo organizuotos ekskursijos į Č. Sugiharos muziejų. Gimnazijoje nuo 2002 m. su autoriaus autografu saugoma J. Beileso knyga „Judkė“ ir projekto metu įsigytos knygos pagilino mokinių žinias apie holokaustą.. Išgirsta ir surinkta  informacija buvo panaudota rengiant lankstinuką „Žydų tautybės mokiniai Kauno „Aušros“ gimnazijoje tarpukariu“.