Šių metų spalio 14 d. Kauno „Aušros“ gimnazijoje vyko projektas ,,Mokomės kurdami“: mokinių geroji savijauta. Dėkojame LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai už galimybę dalyvauti mokinių gerosios savijautos programoje. Turėjome galimybę kviestis lektorius ir turėti įdomias, patyrimines veiklas.

Mokinių gerosios programos tikslas – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio savijautos programose.

1a klasės mokiniai dalyvavo „Klasės palydėjimas“ veiklose

„Klasės palydėjimo“ programa, skirta klasės emocinio klimato gerinimui ir patyčių prevencijai. Užsiėmimai tinkami naujai suburtoms klasėms, siekiant pagerinti tarpusavio santykius, sukurti geresnį ryšį su klasės auklėtoju. Užsiėmimus vedė: Asociacija Trinus.

1b klasės mokiniai dalyvavo „Bendradarbiavimas – misija įmanoma“ veiklose

Paauglystės laikotarpiu mokiniai ieško savęs, yra linkę eksperimentuoti, keisti išvaizdą išbandyti įvairias veiklas. Kartais ir rizikinga, tačiau neretai pristinga įgūdžių. Vienas iš svarbiausių įgūdžių – kaip bendradarbiauti, kaip reikšti savo mintis, savo idėjas ir ką daryti, jei tavęs negirdi ar baisu pasakyti ir nesulaukti pritarimo. Tačiau praktiniai aktyvūs patyriminiai žaidimai ir atviras santykis padeda patirti sėkmę, labiau pasitikėti savimi ir stiprinti komandinio darbo įgūdžius saugioje aplinkoje. Užsiėmimus vedė: MB „Tavo sūpynės“.

1c klasės mokiniai dalyvavo „Mokyklinio amžiaus vaikų streso įveikos įgūdžių lavinimas“ veiklose

Praktiniuose užsiėmimuos naudojamos šios tyrimais patvirtintos metodikos: Įsisąmoninimo psichologijos metodikos: savo minčių, emocijų, kūno pojūčių ir elgesio įsisąmoninimas, supratimas ir reflektavimas, dėmesio sukaupimo lavinimas naudojant meditacijos metodus. Kognityvinės-elgesio terapijos metodikos: supratimas kaip susiję mintys, emocijos ir elgesys.

Siekiama, kad kiekvienas mokinys, dalyvaujantis programoje gautų tiek žinių ir įgūdžių, kad galėtų visa tai pritaikyti praktinėse gyvenimo situacijose mokykloje, namuose ir kitur. Užsiėmimus vedė: Ieva Aukštuolytė

1d klasės mokiniai dalyvavo „Psichinės sveikatos stiprinimas per savęs pažinimą ir gebėjimą įveikti sunkumus“ veiklose

Užsiėmimai skirti giliau/geriau pažinti savo asmenybę, analizuojant savo stiprybes bei silpnybes, tai panaudoti stiprinant psichologinį atsparumą aplinkos stresoriams ir mokytis atpažinti streso požymius, jo įveikos metodus. Užsiėmimus vedė: UAB Projektų įgyvendinimo grupė

1e klasės mokiniai dalyvavo „Nebijok klysti! Teatro improvizacijos dirbtuvės“ veiklose 

Tai aktorinės, teatrinės improvizacijos dirbtuvės jaunimui, kurios skatina ir lavina kiekvienos asmenybės autentiškumą, spontaniškumą, buvimą „čia ir dabar“, gebėjimą dirbti komandoje, vaizduotę bei asmenybės kūrybiškumą. Edukacijos labai tinka užsisklendusiems intravertams, bei stipriai besireiškiantiems ekstravertams. Užsiėmimai tinka ir bendravimo įgūdžių sunkumų turintiems vaikams. Užsiėmimus vedė: Ignas Gužauskas

2a ir 3c klasės mokiniai dalyvavo „Viešasis kalbėjimas ir komunikacija“ veiklose

Mokiniai mokymų metų diskusijos eigoje identifikuoja savo baimes, kas jiems trukdo laisvai ir užtikrintai, savimi pasitikinčiai ir atvirai bendrauti viešai. Žaidimų ir praktinių užduočių metu mokiniai gebės atpažinti savo momentines emocijas ir jas valdyti. Užsiėmimus vedė: „Manipuliuok atsakingai“

2b klasės mokiniai dalyvavo „Kaip patikti sau ir pasauliui“ veiklose

Užsiėmimo metu analizuojami mokinių vaidmenys, kuriuos jie atlieka. Kūrybinių priemonių pagalba vaizduoja savo veiklos portretą. Atliekamos užduotys, leidžiančios atskleisti panašumus su savo bendraamžiais. Kada jaučiuosi užtikrintas ir teisingas? Užsiėmimo metu analizuojami pasitikėjimo ir nepasitikėjimo savimi bei kitais bruožai. Analizuojama patyčių tema, kuri pažeidžia teisingumo jausmą. Žaidžiamas komplimentų žaidimas, kuris sustiprina vaikų pasitikėjimą savimi. Kaip priimu sprendimus? Užsiėmimo metu vykdomos komandinės užduotys atskleidžiančios komandinio darbo ypatumus. Kūrybinėmis priemonėmis analizuoja savo baimes, kurios trukdo siekti tikslų ir priimti tinkamus sprendimus. Užsiėmimus vedė: Laura Vencė

2c klasės mokiniai dalyvavo „Super klasė: MISIJA (NE)ĮMANOMA“ veiklose

Užduotys labai įvairios – tam, kad svarbūs ir reikalingi pasijustų net ir tie mokiniai, kurie paprastai klasėje negriežia pirmu smuiku. Užduotys kūrybinės, loginės ir interaktyvios, skatinančios bendrauti. Užsiėmimus vedė: VšĮ Bundam

2d klasės mokiniai dalyvavo „Kaip efektyviai įveikti stresą“ veiklose

Geros savijautos programa „Kaip efektyviai įveikti stresą“ naudinga kiekvienam, patiriančiam stresą – o jį neišvengiamai patiriame kiekvienas. Mokėmės atpažinti ir suprasti kūno siunčiamus signalus apie patiriamą įtampą, diagnozuoti mintis, kurios trukdo konstruktyviai spręsti kasdienes problemas bei nesunkiai pakeisti jas kitomis – efektyviomis, padedančiomis gyventi darnoje su savimi ir aplinkiniais. Užsiėmimus vedė: Jovita Kiežė

3a klasės mokiniai dalyvavo „Mokyklinio amžiaus vaikų streso įveikos įgūdžių lavinimas, remiantis įsisąmoninimo ir kognityvinės-elgesio terapijos (KET) metodikomis“ veiklose

Įsisąmoninimo psichologijos metodikos: savo minčių, emocijų, kūno pojūčių ir elgesio įsisąmoninimas, supratimas ir reflektavimas, dėmesio sukaupimo lavinimas naudojant meditacijos metodus, mokėjimas sustoti ir padaryti išminties pauzę, elgesio planavimas ir pasirinkimas, priklausomai nuo norimų pasekmių, įsisąmonintų judesių praktika, atjautos ir geranoriškumo praktikos. Kognityvinės-elgesio terapijos metodikos: supratimas kaip susiję mintys, emocijos ir elgesys, savo mąstymo algoritmo stebėjimas, reflektavimas ir keitimas, mąstymo klaidų atpažinimas ir ištaisymas, emocijų reguliavimas naudojant: minčių keitimo metodikas, kvėpavimo valdymo technikas raumenų atpalaidavimo technikas, autogeninės treniruotės metodikas ir atsako į emocijas valdymą. Užsiėmimus vedė: Vilma Kubilienė

3b klasės mokiniai dalyvavo „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas ir streso įveika“ veiklose

Pirmoje programos dalyje mokiniai sužinos, kaip pažinti save, savo emocijas ir palaikyti vidinę motyvaciją skatinančią aplinką, kaip atrasti savyje stiprios motyvacijos šaltinius. Sužinos įvarius metodus ir sudarys planą, kaip nuolat palaikyti aukštą vidinės motyvacijos lygį. Bendravimo menas ir jo svarba gyvenime. Antroje programos dalyje išsiaiškins, kodėl ir kaip atsiranda stresas ir kaip jį suvaldyti dar užuomazgoje. Mokiniai sužinos meditacijos esmę, naudą ir ją išbandys praktikoje. Užsiėmimus vedė: Trakų švietimo centras Eglė Pelienė – Venslovė

3d klasės mokinia žiūrėjo filmą „Atjungimas“

Tai trys istorijos, kurios susijusios su interneto įtaka žmonių bendravime. Pirma istorija apie vietinės televizijos darbuotojos santykius su jaunu vyru, kuris per internetinę kamerą rengia savo šou pasirodymus. Antra istorija apie porą, kuri prarado savo tapatybę ir įklimpo į skolas. Trečias pasakojimas apie du mokinius, kurie Facebook’e apsimeta mergina iš savo klasės. Šis filmas apie tai, kaip internetas paveikė žmonių gyvenimus.

3e ir 3f klasės mokiniai dalyvavo ,,Pasitelkime terapiją’’ veiklose

Užsiėmimų temos: negatyvių emocijų atpažinimas ir jų saugus išlaisvinimas. Mano emocijos, nuotaikos ir jausmai. Mano ribos: aš ir mano saugi aplinka. Vidiniai suvaržymai ir išsilaisvinimas iš jų. Savivertė ir teigiamas savęs vertinimas. Vidinės savijautos stiprinimas. Praktinis relaksacijos, nusiraminimo technikų lavinimas. Užsiėmimus vedė: Trakų švietimo centras Jolanta Žilinskytė Kovgerė

Gerosios savijautos programą koordinavo pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė ir psichologė Asta Chmieliauskienė