• Post last modified:2022-12-12

Pasibaigė dar vienas savivaldybių projektas  “Cultural Heritage – A Foundation for Building Europe’s Future” (“Kultūrinis paveldas –  Europos ateities kūrimo pagrindas”), kurio organizatoriai portugalai pakvietė mūsų gimnaziją dalyvauti 5- iose šalyse vykusiose projektinėse veiklose.

Pirmas partnerių iš 12-os šalių susitikimas vyko Portugalijoje Figueira da Fos mieste, kur projektą atidarė miestų merai, savivaldybių atstovai ir „Aušros“ gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė.

Pagal projekto protokolą buvo skaitomi pranešimai šalių materialaus ir nematerialaus paveldo tematika, vyko susitikimai su Portugalijos kelių miestų savivaldybių merais ir kitais oficialiais atstovais, organizuotos išvykos į miestų mokymo įstaigas bei apžiūrėtos kultūrinio paveldo vertybės. 

Antrasis susitikimas buvo numatytas Kauno mieste kovo mėnesį, kuriame mūsų gimnazija būtų turėjusi organizuoti visas veiklas, tačiau karo Ukrainoje akivaizdoje partneriai keitė susitikimo datas net kelis kartus dėl manomo nesaugumo mūsų šalyje, ir pagaliau visai pakeitė susitikimo vietą į Bordo miestą Prancūzijoje. Todėl antrasis susitikimas vyko Maltoje, Kirkop mieste. Susitikimo metu buvo analizuojamos kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos, aplankytos gražiausios Maltos vietovės. Trečiasis susitikimas vyko Vengrijoje, Budapešte. Ketvirtasis Prancūzijoje, Bordo mieste, penktasis Ispanijoje, Santjago de Kompostela.

Taigi turėjome galimybę apsilankyti 5-iose skirtingose šalyse: Portugalijoje, Maltoje, Vengrijoje, Prancūzijoje bei Ispanijoje, skaityti pranešimus apie mūsų šalies nematerialųjį paveldą, susipažinti su kitų šalių kultūrinėmis vertybėmis bei plėtoti tolimesnius ryšius, vystant mokytojų bei mokinių bendradarbiavimą su kitomis Europos šalimis projektinėse veiklose.

Projekto dalyvės

Nerija Baltrėnienė ir Edita Stankevičienė