Spalio 22-ą dieną mūsų gimnazijoje vyko kasmetis  tradicinis ir labai laukiamas  renginys −  tai pirmokų inauguracija. Šiais metais pasirinkta  kariuomenės tema pranašavo pirmokams nelengvus iššūkius. Ir tikrai jų netrūko:  nei kūnui, nei dvasiai. Inauguracijos rytą gimnazijos mokinius pasitiko uniformuoti kariškiai, kitaip sakant, ,,krikštatėviai“ iš trečių  klasių, kurie privertė pirmokus daryti pritūpimus, šliaužti per kliūtis, statyti palapines,  mokė žygiuoti, skanduoti ir  gelbėti sužeistuosius. Solidumo ir rimties čia  taip pat  netrūko: lauke, prie mokyklos paradinių durų,  buvo iškelta vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau klasių komandos pakviestos į salę dalyvauti ,,Kahoot“ viktorinoje.

Pagaliau, pralieję nemažai prakaito, patyrę įvairiausių emocijų, pažadėję  savo globėjams uoliai laikytis gimnazistų priesaikos, visi susirinko į salę. Šių metų pirmų klasių prisistatymai džiugino kūrybiškumu ir įvairove: šokiai, vaidinimai, filmukai buvo verti aplodismentų. Ir štai šventės kulminacija – gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė pasidžiaugusi  trečiokų organizuotumu bei savarankiškumu, paskelbė, kad mūsų pirmokai tikrai nusipelnė aušrokų vardo,  ir ta proga įteikė jiems gimnazijos ženklelius.

Dėkojame  trečiokams ,,krikštatėviams“ už pakenčiamai skaudančias kojas ir nepamirštamus įspūdžius, o pirmokus sveikiname, tapusius tikrais aušrokais!

Nuotraukų galerija