2 f gimn. klasės mokiniai ir „Jaunųjų herodotų“ būrelio nariai kartu su istorijos mokytojomis I.Šarkanaite ir E.Vitkauskiene dalyvavo pilietiškumo pamokoje „Jie kūrė Lietuvos valstybę“ Petrašiūnų kapinėse. Gėlės žiedu ir uždegta žvakele buvo pagerbtas Nepriklausomybės Akto signatarų S.Banaičio, S.Kairio ir P.Klimo atminimas. Kaip buvo apginta atkurtos valstybės laisvė, prisiminėme prie Lietuvos laisvės kovotojų aušrokų Kazio ir Prano Veverskių kapo.