4 g gimn. klasės mokiniai kartu su mokytoja Marija Gustainiene klausėsi paskaitos ,,Kas yra mimikrija?“ Vilniaus universiteto Kauno filologijos fakultete. Paskaitą vedė dr. Mindaugas Grigaitis. Tai bus  nemaža pagalba ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui, nes mokiniai galės interpretuoti J. Apučio, V. Kudirkos, V. Mykolaičio-Putino tekstus ir analizuoti mimikrijos atvejus.