Gegužės 20 d. pilietiškumo ir fizikos pamokų metu 1 e kl. mokiniai lankėsi LSMU Anatomijos instituto muziejuje, kuriame turėjo progą iš arčiau susipažinti su muziejaus istorija bei įspūdį paliekančiais eksponatais. Muziejuje sužinojome, kad:

  • Dabartinės Anatomijos muziejaus kolekcijos pagrindą sudaro 1920-1940 m. Jurgio Žilinskio ir jo bendražygių surinkti muziejiniai preparatai.
  • Žmogaus palaikai į Anatomijos muziejus patenka įvairiais keliais. Sovietmečiu gyvas žmogus galėjo „parduoti savo kūną“ už 200-300 rublių. Vėliau tokio pirkimo buvo atsisakyta, nes tai prieštaravo moralės normoms. Dabartiniu metu tiek Europoje, tiek Lietuvoje naudoti tik testamentu palikti žmonių palaikai.

Istorijos mokytojas Povilas Pogauskas ir fizikos mokytoja Virginija Vaičiūkynienė.