3 klasės gimnazistai, nepamiršdami Spaudos draudimo laikotarpio aktyviausio visuomenės dalyvio – rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, lankėsi kūrėjo bute, muziejuje. Išklausė įdomią paskaitą apie rašytojo likimą, sužinojo, kad Vaižgantas buvo vienas svarbiausių tautinės savimonės formuotojų, daug rašė spaudoje apie tarpukario Kauno gyvenimą. Pamoka buvo įdomi, tikėtina, įsimins ilgam.