Kvietimas dalyvauti Europs Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse

Mūsų gimnazijos mokiniai Gediminas Andrius Vogonis, Sigrida Taparauskaitė, Kamilė Naujalytė, Giedra Ostrauskaitė, Greta Juškaitytė ir jų vadovė Aušrelė Joana Petravičienė kviečiami dalyvauti Europs Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo darbų gynime, kuris vyks Vilniuje 2012m. kovo 21-22d.

TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas vyksta kas ketverius metus. Jį organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija. 2011 m. Lietuvoje vykdytame tyrime dalyvavo 4750 aštuntokų.  Mūsų gimnazijai atstovavo dvi klasės – dabartinė 1e ir 1b. Iš viso dalyvavo 49 mokiniai. Rezultatai džiugina, nes geriau už mūsų gimnazistus parašė tik penkių respublikos mokyklų mokiniai. Sveikiname mokytojus ir mokinius, parodžiusius puikius gebėjimus iš matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, aplinkosaugos, fizinės geografijos.

Pažangiausių mokinių TOP

Sveikiname pažangiausius mokinius, linkime toliau siekti gerų mokymosi rezultatų. Apdovanojimai bus įteikiami per Lietuvos Nepriklausybės atkūrimo dienai skirtą minėjimą.

 Pažangiausių mokinių TOP

Nr.

Mokinys

Klasė

1

Kramiliūtė Gabrielė

Ig

2

Plečkaitytė Danielė

Ie

3

Lapelytė Ieva

Ie

4

Valatkevičiūtė Milda

Ia

5

Naugžemytė Rūta

Ie

6

Minkutė Dobilė

IIf

Sveikiname Moniką Pūraitę!

Sveikiname Moniką Pūraitę, 2 b gimn. kl. mokinę, Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Savoji siekimų ir svajonių žemė“ tapusią laureate (ruošė mokyt. Marytė Gustainienė). Linkime gražių iniciatyvų ateinančiais metais.

2 b gimn.kl. mokinės Rūta Ščeponavičiūtė, Monika Pūraitė ir Gertrūda Katiliūtė improvizavo literatūrinę-muzikinę kompoziciją Tado Ivanausko zoologijos muziejuje – pradėjo renginį, skirtą gamtos mylėtojų darbams įvertinti. Žiūrovai buvo sužavėti raiškiojo žodžio perteikimu (ruošė mokyt. Marytė Gustainienė).

Sveikiname Eglę, Gabrielę ir Laimoną!

Sveikiname 3 gimn. kl. mokinius Eglę Lapelytę, Gabrielę Obuchavičiūtę ir Laimoną Kryžanauską, užėmusius II vietą Kauno miesto mokinių debatų konkurse. Moksleivius debatams parengė anglų kalbos mokytojas metodininkas Tomas Poškaitis.