Sveikiname Kęstą, Tomą, Joną ir Igną!

Sveikiname Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio berniukų orientavimosi sporto varžybų II-os vietos laimėtojus: Kęstą Nenardavičių, Tomą Nenardavičių, Joną Kukę, Igną Sūnilaitį.

Taipogi sveikiname Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio mergaičių orientavimosi sporto varžybų III-os vietos laimėtojas: Sinkevičiūtę Gretą, Statauskaitę Vilmą, Motiejųnaitę Deimantę, Randytę Deimantę.

Sveikiname Pauliną

Sveikiname Pauliną Abraitytę 3b kl. mokinę ir mokytoją Romą Kvedarienę Respublikinėje Lietuvos moksleivių technologijų olimpiadoje ,,Pažvelk į pasaulį kitaip“ laimėjus II laipsnio diplomą ir sidabro medalį už tekstilės ir aprangos kūrybinę užduotį.

81

Sveikiname Karoliną!

Sveikiname Karoliną Gūžytę tapusia nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją“ laurete.

Sveikiname Pauliną!

Sveikiname Pauliną Abraitytę 3b klasės mokinę ir mokytoją Romą Kvedarienę technologijų olimpiadoje mieste užėmus 1-mą vietą.

Sveikiname komandą!

Sveikiname gimnazijos komandą (L. Laurušaitytę, M. Ramanauską, E. Komą, D. Druskį ir J. Petravičių) dalyvavusius teisinių žinių konkurse „Temidė“ ir užėmusius II-ąją vietą.

Aušros vardo suteikimo 90-mečio šventė

Kovo 22 d. Kauno ,,Aušros“ gimnazija šventė Aušros vardo suteikimo 90-metį. Renginyje dalyvavo žymūs svečiai: Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius, LR Seimo nariai R.Kupčinskas, M. Zasčiurinskas, Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas S.Vaičikauskas, profesorius A. Sakalas, A.Ramanauskaitė-Skokauskienė, Aušros vardą turinčių, bendradarbiaujančių mokyklų ir gimnazijų vadovai ir mokiniai bei buvę gimnazijos mokiniai.

  • 003
  • 012

90 metų su „Aušros“ vardu

Šiandien daugelis Kauno  širdy – Laisvės alėjoje – įsikūrusios ,,Aušros‘‘ gimnazijos  kitaip vadinamos  ir nepamena, nors mokyklos pavadinimas  keitėsi daug kartų. Pirmoji Kauno lietuvių gimnazija, Kauno ,,Saulės‘‘ gimnazija, Kauno I – oji valstybinė gimnazija, Kauno valstybinė ,,Aušros‘‘ gimnazija, Kauno ,,Aušros‘‘ berniukų ir mergaičių gimnazija su komercinėmis klasėmis, Kauno ,,Aušros‘‘ valstybinė berniukų gimnazija, Kauno I- oji vidurinė mokykla, Kauno I – oji berniukų gimnazija, Kauno Komjaunimo vidurinė mokykla, Kauno ,,Aušros‘‘vidurinė mokykla, Kauno ,,Aušros‘‘ gimnazija –  tai vis  tos pačios mokyklos vardai skirtingais istoriniais  laikotarpiais. Tačiau   ,,Aušros‘‘ vardas, suteiktas ypatingos sukakties proga, visada geriausiai reprezentavo mokyklą ir jos dvasią. 1923 m.,  minint ,,Aušros‘‘ laikraščio 40–ies metų sukaktį, mokyklos direktoriaus prof. M.Biržiškos iniciatyva  gimnazija buvo pavadinta Kauno valstybine „Aušros“ gimnazija. Gavusi garbingą ,,Aušros‘‘ vardą, gimnazija tarsi įsipareigojo tęsti prof. P.Dovydaičio ir prof. M.Biržiškos -Nepriklausomybės akto signatarų bei gimnazijos vadovų – darbus, neišsižadėti jų idėjų. Idealistinis signataro P.Dovydaičio siekis ,, padirbėti Aukščiausiai Tiesai, Gėriui ir Grožiui‘‘ visais laikais buvo artimas ir svarbus gimnazijos bendruomenei, puoselėjančiai  humanistines vertybes. Simboliška, kad 1918 m. vasario 16d.Nepriklausomybės Akto  signatarų misiją tęsė gimnazijos ugdytiniai, jau kitais laikais stoję prie Lietuvos valstybės vairo.1990 kovo 11 d.Nepriklausomybės Akto signatarai prof. Vytautas Landsbergis ,  A.Sakalas, A.Butkevičius – visada laukiami buvę gimnazijos mokiniai.  kuri, Kiekvieno gimnazijoje besimokiusio ar ją baigusio  istorija –  tai ir gimnazijos istorija, kuri prasidėjusi Pirmojo pasaulinio karo metais, kai Nukentėjusiems nuo karo šelpti draugijos Kauno skyriaus pirmininko S.Banaičio iniciatyva 1915 metų lapkričio mėnesį buvo įsteigta pirmoji lietuvių gimnazija, taip niekada ir nenutrūko, nes ir  šiandien gimnazija šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo istoriją.

Smagu, jog ir vėlesniais laikais gimnaziją baigė daug  žymių mokslininkų, medikų, akademikų, menininkų, teisininkų, Seimo narių ar tiesiog paprastų šiltų žmonių. A.Žiuraitis, H.Kunčius, A.Rubinovas, G.Padegimas, E.Drungytė, M.Zasčiurinskas, A.Ramanauskaitė- Skokauskienė – tai tik keli žinomi ir vertinami buvę mūsų mokiniai.

Šiandien gimnazija  šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo istoriją, jau nauji vardai garsina ją respublikoje ar pasaulyje.Štai visai neseniai mūsų buvusi mokinė Jurga Tumasonytė  laimėjo  Rašytojų Sąjungos organizuotą „Pirmosios knygos“ konkursą ir išleido savo novelių rinkinį, fizikos pasiekimais mokyklą garsino V.Indilas, o dabartinės 3 f klasės gimnazistė Dobilė Minkutė INESPO konkurse Olandijoje pristatė savo mokslinį darbą  ir, užėmusi  3-iąją vietą,  buvo  apdovanota bronzos medaliu už inžinerinę idėją.O kur dar gausybė įvairių respublikinių ir miesto konkursų laureatų ir dalyvių.

Aušros- pakilimo, šviesos –  dvasia ,, Aušros‘‘ gimnazijoje gyva, ja ugdyta  gimnaziją šiemet baigs  jau 95 – oji abiturientų laida,o rugsėjį, kaip ir kasmet, gimnazijos duris  pravers ir  nemažai buvusių mokinių vaikų .

Nenutrūkstantis buvusių  mokinių ryšys su gimnazija primena , jog Lietuvoje ir visame pasaulyje  yra nemažai žmonių visiems laikams save vadinsiančių  ,,aušrokais‘‘ir  visada norinčių į gimnaziją sugrįžti,todėl tegu  skirtingas kartas vienijantis skambus  ,,Aušros‘‘ vardas  būna lyg tiltas, kovo 22 d. vėl  subursiantis buvusius mokinius ,  gimnazijos draugus ir  gimnazijos bendruomenę  renginyje  ,, Aušros’’ vardo istorijos kelias , kuris skirtas ,,Aušros‘‘ vardo suteikimo  90- ies metų jubiliejui.

Sveikiname Dobilę!

Sveikiname Dobilę Minkutę, 3f klasės gimnazistę, vykstančią balandžio 5-14 d. į Europos Jaunimo Parlamentą, posėdžiaujantį Miunchene, Vokietijoje. Lietuvos delegaciją sudarys 3 nariai, jie atstovaus mūsų šalį pirmą kartą. Linkime Dobilei Minkutei sėkmės.