Kino popietė

Antroji „Aušros“ diena – kino popietė. Po pamokų mokiniai susibūrė pažiūrėti pasirinkto filmo. Galima rinktis iš Holivudinių, lietuviškų, Kauno „Aušros“ gimnazijos gyvenimo filmukų. Žinoma, nesunku atspėti, jog dažniausiai didžiausias susidomėjimas tenka pačių mokinių sukurtiems filmukams, jų šimtadienių ir kitokių švenčių juostoms.

ŽMOGAUS GAIVINIMO IR PIRMOS PAGALBOS MOKYMAI

Antradienį mokinių ir mokytojų akys krypo į mokyklos kieme stovintį greitosios pagalbos automobilį. “Kas atsitiko?“- klausinėjo vieni kitų. O atsitiko tai, kad tądien sulaukėme Kauno Greitosios medicinos pagalbos paramedikų komandos, kuri visą dieną skyrė pirmosios pagalbos mokymui.Kaip padėti sau ir kitiems esant sveikatai ar gyvybei pavojingoms būklėms, kai šalia nėra gydytojo? Svarbiausių veiksmų, būdų ir priemonių esant šioms situacijoms mokėsi IIa, IIb, IIg, IIh klasių mokiniai. Kiekvienas pabandė “gaivinti“ mokomajį  manekeną ir turėjo unikalią progą suprasti, kad gyvybės išsaugojimo stebuklą gali ir turi padaryti kiekvienas iš mūsų, panaudodamas savo rankas, plaučius ir žinias.

IMG_6141 IMG_6139

Susitikimas „Svečiuose – kupiškėnė“

           Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti 1 g gimn. klasėje viešėjo rytų aukštaičių kupiškėnų tarme kalbanti Uršulės Skamėnaitės mama. Viešnia papasakojo apie Kupiškio kraštą, žmones, jų papročius ir tradicijas, paskaitė tarmiškų tekstų, paaiškino žodžių prasmes, nes bendrinei kalbai vis labiau paklūstančių daugėja, todėl tarmės nyksta.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

„Aušros dienos“ – šokio diena

Šokio diena. Tai  – „Aušros“ dienų atidarymas. Per šią dieną mūsų mokykloje ilgųjų pertraukų metu skambėjo muzika ir mokiniai turėjo progą pajudėti šokio ritmu. Per pertraukas išvydome daugiau nei 3 skirtingus pasirodymus, o jų būta įvairių – ir solo, ir šokių grupės, ir duetai.

  • 943452_458587820885655_1237119925_n[1]
  • 428432_458587814218989_1388087220_n[1]

Projektas “Pilietiškumas kitaip”

           Pilietiškumo pamokos su projektu “Pilietiškumas kitaip”. Jo metu mokiniai supažindinami su nevyriausybinių organizacijų veikla, jų svarba moderniai visuomenei ir teikiamomis savirealizacijos galimybėmis.

  • 100_2817
  • 100_2838
  • 100_2861

Sveikiname Vytautą ir Pauliną!

Sveikiname Vytautą Kučinską, 2 d klasės mokinį, užėmusį 3 vietą (45 tšk.) ir Pauliną Baltrušaitytę, 2 c klasės mokinę, užėmusią 12 vietą (36 tšk.) Kauno miesto bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų (gimnazijų) 10-11  (II-III) klasių istorijos konkurse „Tautinės savimonės pasireiškimas disidentinėje veikloje XX a. 6-8 dešimtmetyje siekiant prisiminti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ jubiliejų“.

Sveikiname Kęstą, Tomą, Joną ir Igną!

Sveikiname Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio berniukų orientavimosi sporto varžybų II-os vietos laimėtojus: Kęstą Nenardavičių, Tomą Nenardavičių, Joną Kukę, Igną Sūnilaitį.

Taipogi sveikiname Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio mergaičių orientavimosi sporto varžybų III-os vietos laimėtojas: Sinkevičiūtę Gretą, Statauskaitę Vilmą, Motiejųnaitę Deimantę, Randytę Deimantę.

Sveikiname Pauliną

Sveikiname Pauliną Abraitytę 3b kl. mokinę ir mokytoją Romą Kvedarienę Respublikinėje Lietuvos moksleivių technologijų olimpiadoje ,,Pažvelk į pasaulį kitaip“ laimėjus II laipsnio diplomą ir sidabro medalį už tekstilės ir aprangos kūrybinę užduotį.

81

Sveikiname Karoliną!

Sveikiname Karoliną Gūžytę tapusia nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją“ laurete.