Sveikiname Dobilę!

Sveikiname Dobilę Minkutę, 2f gimn. klasės mokinę, dalyvavusią seminare- simuliaciniame žaidime ,,Kaip veikia NATO“, kurį organizavo Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos Jaunimo Taryba (angl.Lithuanian Atlantic Treaty Associatio Youth Council- LATA YC) kartu su Lietuvos.

Respublikos užsienio reikalų ministerija. Linkime tolimesnės sėkmės.

Sveikinime „Europos dienos su kamuoliu“ nugalėtojus!

Sveikiname  Arkelevičiūtę Gretą ir Šimuntytę Aistę, 3c gimn. klasės mokines, Paukovaitę Gabrielę, 4b gimn. klasės mokinę, Donatą Valaitį ir Martyną Dapšą, 2e gimn.klasės mokinius (ruošė mokytoja Virginija Milčevičienė), laimėjusius 1-ąją vietą Lietuvos Respublikos gimnazijų jungtinio mokinių ir mokytojų tinklinio čempionato „Europos diena su kamuoliu“, skirtame Europos dienai  paminėti.

„Romualdo Granausko kūrinių leksika“

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Marytė Gustainienė sudarė 212 žodžių žodyną ,,Romualdo Granausko kūrinių leksika“, kuriame paaiškintos žodžių reikšmės ir pateikti pavyzdžiai iš rašytojo kūrinių tekstų. Gauta Lietuvių kalbos instituto padėka (doc.dr. Jolanta Zabarskaitė).

„Dainuok ir keliauk – 2012″

Kauno ,,Vyturio“ katalikiškoje mokykloje vykusiame respublikiniame vidurinių (gimnazijų) mišrių chorų konkurse ,,Dainuok ir keliauk – 2012″ ,,Aušros“ gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojo eksperto Dainiaus Druskio, užėmė I vietą ir laimėjo kelionę į užsienį. Sėkmės keliausiantiesiems ir geros nuotaikos choristams.

 • 15

„Judėk laisvai”

Gegužės 4 -ąją gimnazijos kieme vyko šokio diena ,,Judėk laisvai”. Renginyje šoko 1h gimn. klasės mokiniai Redas ir…., 1g gimn. klasės mokinys Kęstutis Jurša bei svečias Jurgis Binkauskas, 2c gimnazisčių šokių grupė. Konkurso svečiai – Stefanija Nasovaitė ir Jurgis Binkauskas. Ačiū visiems už šaunius pasirodymus.

„Aušrovizija – 2012″

,,Aušros“ gimnazijoje vykusiame populiarios dainos konkurse ,,Aušrovizija – 2012″ dalyvavo mokiniai iš  Dariaus ir Girėno, Jono Jablonskio gimnazijų bei Simono Daukanto, Aleksandro Puškino vidurinių mokyklų, taip pat ir mūsų gimnazijos. I vietą laimėjo Simono Daukanto
vidurinės mokyklos mokinė Guoda Andriuškevičiūtė ir ,,Aušros“ gimnazijos 2 g gimn. klasės mokinė Indrė Kupčinskaitė. II vietos laimėtojai – Dariaus ir Girėno gimnazijos dainininkai. III vieta
atiteko ,,Aušros“ gimnazijos 3 b gimn. klasės mokinei Živilei Kupčinskaitei. Visiems linkime gražių emocijų ir puikios nuotaikos.

 • 01
 • 02
 • 03
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Linkime Sėkmės Dobilei!

Dobilė Minkutė, 2f gimn.klasės mokinė, šiais metais birželio 10 – 15 dienomis dalyvaus tarptautinėje aplinkosaugos olimpiadoje INESPO, kuri vyks Olandijoje, Utrechto mieste. Šioje olimpiadoje, kuri vyksta ketvirtą kartą, dalyvaus 57 šalių mokiniai. Iš Lietuvos atrinkti du darbai. Dobilė Minkutė olimpiadoje pristatys darbą ,,Apsauginis mobiliųjų telefonų dėkliukas“.

34-osios laidos 11b klasės abiturientų apsilankymas

Balandžio 24 dieną gimnazijoje lankėsi 1952 metų 34-osios laidos 11b klasės abiturientai. Jų buvo aštuoni. Kai kurių jau nebėra tarp gyvųjų, kai kurie negalėjo atvykti dėl pašlijusios sveikatos. Minėdami mokyklos baigimo šešiasdešimtmetį, jie susirinko į bendrą pamoką su šiandieniais abiturientais – 12b klasės gimnazistais. Susibūrė, pasak susitikimo organizatoriaus A. Degučio, prisiminti, kokie jie buvo prieš 60 metų. Tai yra filosofiška, nes dabartiniai gimnazistai tik gali įsivaizduoti, kokie jie bus po 60 metų. Nepastebimai bėgo laikas, dalijantis prisiminimais, lyginant anų metų mokyklą su dabartine. Pasirodo, nei pokario sunkumai, nei nepritekliai netrukdė džiaugtis jaunyste, krėsti moksleiviškų išdaigų. Atsisveikinome iki kitų metų, kai minėsime ,,Aušros” vardo 90-metį. Ir apie šimtmetį jau užsiminėme. Gimnazijos svečių knygoje liko įrašas: ,,Brangi gimnazija, mūsų mintyse visada Tu buvai ,,Aušros”, tokia mums ir pasiliksi. Tai – magiškas ir neišpasakytai talpus žodis. Esame tikri, kad ir šiandieniams aušrokams to aiškinti netenka. Už gražiausius mūsų gyvenimo metus tarp šitų sienų.”

 • 1
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

Dalyvavimas konferencijoje ,,Šv. Velykų papročiai pasaulyje“

,,Aušros“ gimnazijos 3b klasės moksleiviai Rokas Petreikis, Armandas Mašidlauskis ir Živilė Kupčinskaitė  dalyvavo Kauno miesto mokyklų užsienio kalbų konferencijoje ,,Šv. Velykų papročiai pasaulyje“. Moksleiviai parengė pranešimus ,,Šv. Velykų tradicijos Italijoje“ bei ..Šv. Velykų tradicijos Latvijoje“ ir juos pristatė konferencijoje angliškai. Gimnazistai gavo  konferencijos rengėjų padėkas. Moksleivius konferencijai parengė anglų k. mokytojas Tomas Poškaitis. Linkime tolimesnės sėkmės.