90 metų su „Aušros“ vardu

Šiandien daugelis Kauno  širdy – Laisvės alėjoje – įsikūrusios ,,Aušros‘‘ gimnazijos  kitaip vadinamos  ir nepamena, nors mokyklos pavadinimas  keitėsi daug kartų. Pirmoji Kauno lietuvių gimnazija, Kauno ,,Saulės‘‘ gimnazija, Kauno I – oji valstybinė gimnazija, Kauno valstybinė ,,Aušros‘‘ gimnazija, Kauno ,,Aušros‘‘ berniukų ir mergaičių gimnazija su komercinėmis klasėmis, Kauno ,,Aušros‘‘ valstybinė berniukų gimnazija, Kauno I- oji vidurinė mokykla, Kauno I – oji berniukų gimnazija, Kauno Komjaunimo vidurinė mokykla, Kauno ,,Aušros‘‘vidurinė mokykla, Kauno ,,Aušros‘‘ gimnazija –  tai vis  tos pačios mokyklos vardai skirtingais istoriniais  laikotarpiais. Tačiau   ,,Aušros‘‘ vardas, suteiktas ypatingos sukakties proga, visada geriausiai reprezentavo mokyklą ir jos dvasią. 1923 m.,  minint ,,Aušros‘‘ laikraščio 40–ies metų sukaktį, mokyklos direktoriaus prof. M.Biržiškos iniciatyva  gimnazija buvo pavadinta Kauno valstybine „Aušros“ gimnazija. Gavusi garbingą ,,Aušros‘‘ vardą, gimnazija tarsi įsipareigojo tęsti prof. P.Dovydaičio ir prof. M.Biržiškos -Nepriklausomybės akto signatarų bei gimnazijos vadovų – darbus, neišsižadėti jų idėjų. Idealistinis signataro P.Dovydaičio siekis ,, padirbėti Aukščiausiai Tiesai, Gėriui ir Grožiui‘‘ visais laikais buvo artimas ir svarbus gimnazijos bendruomenei, puoselėjančiai  humanistines vertybes. Simboliška, kad 1918 m. vasario 16d.Nepriklausomybės Akto  signatarų misiją tęsė gimnazijos ugdytiniai, jau kitais laikais stoję prie Lietuvos valstybės vairo.1990 kovo 11 d.Nepriklausomybės Akto signatarai prof. Vytautas Landsbergis ,  A.Sakalas, A.Butkevičius – visada laukiami buvę gimnazijos mokiniai.  kuri, Kiekvieno gimnazijoje besimokiusio ar ją baigusio  istorija –  tai ir gimnazijos istorija, kuri prasidėjusi Pirmojo pasaulinio karo metais, kai Nukentėjusiems nuo karo šelpti draugijos Kauno skyriaus pirmininko S.Banaičio iniciatyva 1915 metų lapkričio mėnesį buvo įsteigta pirmoji lietuvių gimnazija, taip niekada ir nenutrūko, nes ir  šiandien gimnazija šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo istoriją.

Smagu, jog ir vėlesniais laikais gimnaziją baigė daug  žymių mokslininkų, medikų, akademikų, menininkų, teisininkų, Seimo narių ar tiesiog paprastų šiltų žmonių. A.Žiuraitis, H.Kunčius, A.Rubinovas, G.Padegimas, E.Drungytė, M.Zasčiurinskas, A.Ramanauskaitė- Skokauskienė – tai tik keli žinomi ir vertinami buvę mūsų mokiniai.

Šiandien gimnazija  šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo istoriją, jau nauji vardai garsina ją respublikoje ar pasaulyje.Štai visai neseniai mūsų buvusi mokinė Jurga Tumasonytė  laimėjo  Rašytojų Sąjungos organizuotą „Pirmosios knygos“ konkursą ir išleido savo novelių rinkinį, fizikos pasiekimais mokyklą garsino V.Indilas, o dabartinės 3 f klasės gimnazistė Dobilė Minkutė INESPO konkurse Olandijoje pristatė savo mokslinį darbą  ir, užėmusi  3-iąją vietą,  buvo  apdovanota bronzos medaliu už inžinerinę idėją.O kur dar gausybė įvairių respublikinių ir miesto konkursų laureatų ir dalyvių.

Aušros- pakilimo, šviesos –  dvasia ,, Aušros‘‘ gimnazijoje gyva, ja ugdyta  gimnaziją šiemet baigs  jau 95 – oji abiturientų laida,o rugsėjį, kaip ir kasmet, gimnazijos duris  pravers ir  nemažai buvusių mokinių vaikų .

Nenutrūkstantis buvusių  mokinių ryšys su gimnazija primena , jog Lietuvoje ir visame pasaulyje  yra nemažai žmonių visiems laikams save vadinsiančių  ,,aušrokais‘‘ir  visada norinčių į gimnaziją sugrįžti,todėl tegu  skirtingas kartas vienijantis skambus  ,,Aušros‘‘ vardas  būna lyg tiltas, kovo 22 d. vėl  subursiantis buvusius mokinius ,  gimnazijos draugus ir  gimnazijos bendruomenę  renginyje  ,, Aušros’’ vardo istorijos kelias , kuris skirtas ,,Aušros‘‘ vardo suteikimo  90- ies metų jubiliejui.

Sveikiname Dobilę!

Sveikiname Dobilę Minkutę, 3f klasės gimnazistę, vykstančią balandžio 5-14 d. į Europos Jaunimo Parlamentą, posėdžiaujantį Miunchene, Vokietijoje. Lietuvos delegaciją sudarys 3 nariai, jie atstovaus mūsų šalį pirmą kartą. Linkime Dobilei Minkutei sėkmės.

Sveikiname Indrę!

Sveikiname IVa gimn. kl. mokinę  Indrę Indilaitę  62-osios Lietuvos matematikos olimpiados  II etape užėmusią  trečiąją vietą.

Sveikiname nugalėtojus!

Sveikiname Respublikinio mokinių mažojo futbolo 5X5 turnyro nugalėtojus: Karolį Kaminską, Igną Prieskenį, Rimvydą Sadauską, Mindaugą Padegimą, Klaudijų Juozaitį, Audrių Skaburskį, Deividą Bagotyrių ir jų mokytoją Indrę Každailytę.

Poezijos skaitymas

Sausiui užverčiant paskutinį puslapį ,,Aušros“ gimnazijos aktų salėje rinkosi poezijos žodžio mylėtojai. 18 jaunų žmonių deklamavo Maironio, Just. Marcinkevičiaus ir kitų poetų eiles. Sveikiname visus dalyvius ir džiaugiamės jų pastangomis, gebėjimais ir talentais. II ture  dalyvaus šie mokiniai:

Tautvydas Slaminskas (4a),  Justina Burškšaitytė (4f),  Gintarė Ešerytė (4a),

Dainors Ivanauskaitė (3f), Ugnė Buinevičiūtė (3e), Iveta Raulynaitytė (3d),

Žilvinas Radišauskas (1b), Oresta Audėjaitytė (1g), Linas Ragauskas (2e).

Linkime sėkmės, nes geriausieji vyks į III turą, kuris vyks Kauno mieste.

„Savaitė be patyčių“

Kauno „Aušros“ gimnazijos moksleiviai visą savaitę dalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių“. Savaitę pradėjome akcija „Apsikabinkime“.  Ilgųjų pertraukų metu gimnazistai vaikščiojo po mokyklą kviesdami apsikabinti vieniems kitus. I -II gimn. klasių mokiniai pasidalino mintimis, ką kiekvienam iš mūsų reiškia patyčios ir ką kiekvienas individualiai darome, kad jų išvengtume. Akcijos „Svaitė be patyčių“ baigiamasis akcentas- mokinių tautiška draugiška šypsena (mokiniai, virš galvų iškėlę geltonus, žalius ir raudonus popieriaus lapus, imitavo šypseną).

  • apsikabinkime1
  • mintys
  • apsikabinkime2

Sveikiname Dobilę!

Dobilė Minkutė, 2 f gimn. kl. mokinė, dalyvavo INESPO konkurse Olandijoje. Ji pristatė savo mokslinį darbą ,,Apsauginis mobiliojo telefono dėkliukas“ ir užėmė 3-iąją vietą. Dobilė apdovanota bronzos medaliu už inžinerinę idėją! Sveikiname, džiaugiamės kartu!

Nacionalinio egzaminų centro padėka

Nacionalinis egzaminų centras dėkoja lietuvių kalbos mokytojoms Irenai Ramutei Lapienienei, Marytei Gustainienei ir Rimantei Gegužienei už sąžiningą, atsakingą darbą vertinant lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto suvokimo dalies kandidatų darbus ir svarų indėlį stiprinant lietuvių kalbos autoritetą brandos egzaminų ir visoje švietimo sistemoje. Mokytojoms įteiktos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus Sauliaus Zybarto pasirašytos padėkos.

Sveikiname nugalėtojus bei dalyvius!

Sveikiname 2012 m. respublikinio Vertėjų konkurso nugalėtojus: Kristiną Radvilę Oksaitę (vokiečių k.), Aurėją Mažeikytę, Dianą Djakonovaitę, Kristiną Juodelytę, Ramunę Armalytę, Tautvydą Slaminską (rusų k.) , Dobilę Minkutę, Ievą Lapelytę, Juozą Bobiną, Juozą Vekriką, Kariną Morkūnaitę ir Martyną Selioką ( anglų k.).   Moksleivius vertėjų konkursui parengė anglų k. mokytojos T. Švecova, R. Petrauskaitė, R. Kuprienė, R. Rudzenskaitė, vokiečių k. mokytoja I. Stanienė, rusų k. mokytojos N. Fedotova, N. Kliorienė ir O. Masilionienė. Linkime visiems kūrybinio džiaugsmo.
***
Sveikiname 2012 m. respublikinio konkurso ,,Kalbų kengūra – 2012″ vokiečių kalbos grupės nugalėtojus: Martyną Selioką, Vytautą Kučinską (Sidabrinės kengūros diplomai) , Akvilę Baublytę (Oranžinės kengūros diplomas) , Indrę Veselkaitę (Sidabrinės kengūros diplomas), Rūtą Dranseikaitę (Auksinės kengūros diplomas). Padėkos raštus gavo Dovydas Olekas ir Mindaugas  Mažonis, 2 e gimn. kl. mokiniai. Moksleivius konkursui parengė vokiečių kalbos mokytoja I. Stanienė.
***
Konkurso ,,Kalbų kengūra – 2012″ rusų kalbos grupės nugalėtojai: Diana Djakonovaitė, Karina Krugliakova, Rūta Naugžemytė, Gediminas Andrius Vogonis ( Auksinės kengūros diplomai). Padėkos raštus gavo D. Ivanauskaitė, D. Lugas, M. Liugailaitė.  Moksleivius konkursui parengė rusų k. mokytojos N. Fedotova, N. Kliorienė, O. Masilionienė.
***
Konkurso ,,Kalbų kengūros – 2012″ anglų kalbos grupės nugalėtojai: Domantas Smolskas, Kamilė Rudzinskaitė ( Auksinės kengūros diplomai), Karolina Znaidauskaitė (Oranžinės kengūros diplomas) . Padėkas gavo moksleiviai: A. Alešiūnas, A. Grigaliūnaitė, D. Olekas, I. Klinavičiūtė, I. Sūnilaitis, J. Labanauskaitė, J. Rugevičiūtė, K. R. Oksaitė, L. Kymantaitė, M. Dapšas, M. Mažonis, M. Matilionytė, R. Dūdėnas, T. Klikūnas, N. Kisieliauskas, R. Narkūnaitė.  Moksleivius konkursui parengė anglų k. mokytojai T. Poškaitis, T. Švecova, R. Rudzenskaitė, R. Kuprienė. Sveikiname ir linkime kūrybinio džiaugsmo.

Sveikiname!

Sveikiname Armalytę Ramunę ir Juodelytę Kristiną, 4c gimn.kl. mokines, Mažeikytę Aurėją, 4a gimn. kl. mokinę ( ruošė rusų kalbos mokytoja ekspertė Natalija Kliorienė), Respublikiniame vertimų konkurse ,,Tavo žvilgsnis“ 2012 gavusias diplomus už labai gerą vertimą iš rusų kalbos. Linkime kūrybinės sėkmės kituose konkursuose.