Įvairiais klausimais Jus aptarnausime šiais mobiliųjų telefonų numeriais:

Asmens vardas, pavardė 

Pareigos 

Klausimai 

Telefono Nr. 

Nerija Baltrėnienė 

Direktorė 

Gimnazijos veikla

867208113

Kristina Statkutė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

III – IV gimnazijos klasių formalusis ugdymas, 

nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

861401118

Gintautas Rimkevičius 

Direktorės pavaduotojas ugdymui 

I – II gimnazijos klasių formalusis ugdymas, 

mokinių priėmimas, 

nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

865084383

Aušra Gruzdė 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

Ūkio valdymas 

867262396 

Aušra Dailydaitė 

Socialinė pedagogė 

Socialinė pagalba 

861458283

Asta Chmieliauskienė

Psichologė

Psichologinė pagalba

860020013

Daiva Jokūbaitienė 

Bibliotekininkė 

Konsultavimas dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, mokymosi medžiagos 

865168808

Vaidotas Valys 

Informacinių technologijų sistemų administratorius 

Konsultavimas technologijų klausimais 

863140237

 Prašome sekti informaciją ir laikytis infekciją ribojančio režimo, SAM rekomendacijų!

Administracija