Tvarkaraštis

Informacija ruošiama

Nuotolinį darbą bei mokymąsi reglamentuojantys dokumentai

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje:​

Mokyklos specialistų nuotolinio darbo su mokiniais planas

Emocinę paramą nuotoliniu būdu gimnazijos mokiniams ir bendruomenės nariams teikia psichologė Asta Chmieliauskienė.

Konsultacijos gali vykti:

  • Vaizdu. Konsultavimas internetu vaizdo pokalbiu.
    • Balsu. Konsultavimas telefonu ar balso pokalbiu.
    • Tekstu. Atsakymai į klausimus elektroniniu paštu, e. dienynu.

Dėl nuotolinių konsultacijų būtina susitarti iš anksto žemiau nurodytu kontaktu:

Su gimnazijos psichologe, Asta Chmieliauskiene, galima susisiekti darbo dienomis 9:00 – 16:00 val. kontaktais:

Telefono nr.: 8600 20013
El. paštu: a.kaukenaite@gmail.com
Per tamo.lt sistemą parašant asmeninę žinutę

Įvairiais klausimais Jus aptarnausime šiais mobiliųjų telefonų numeriais:

Asmens vardas, pavardė 

Pareigos 

Klausimai 

Telefono Nr. 

Nerija Baltrėnienė 

Direktorė 

Gimnazijos veikla

865804844

Kristina Statkutė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

III – IV gimnazijos klasių formalusis ugdymas, 

nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

861401118

Gintautas Rimkevičius 

Direktorės pavaduotojas ugdymui 

I – II gimnazijos klasių formalusis ugdymas, 

mokinių priėmimas, 

nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

865084383

Diana Vaičaitienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

Ūkio valdymas 

865209920

Aušra Dailydaitė 

Socialinė pedagogė 

Socialinė pagalba 

861458283

Asta Chmieliauskienė

Psichologė

Psichologinė pagalba

860020013

Daiva Jokūbaitienė 

Bibliotekininkė 

Konsultavimas dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, mokymosi medžiagos 

865168808

 

Informacinių technologijų sistemų administratorius 

Konsultavimas IT klausimais 

 

 Prašome sekti informaciją ir laikytis infekciją ribojančio režimo, SAM rekomendacijų!

Administracija