Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Kauno „Aušros“ gimnazijoje skelbiamas karantinas ir laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas – mokykla uždaryta ir interesantų nepriima. 

Nuo kovo 16 d. visa informacija teikiama tik NUOTOLINIU BŪDU: 

El. paštu ausra@ausra.kaunas.lm.lt 

Telefonu (8 37) 424770 

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams) informacija teikiama per TAMO dienyną.

Mokytojų dalykininkų planai patvirtinti saugomi raštinėje

Tvarkaraštis

Nuotolinį darbą bei mokymąsi reglamentuojantys dokumentai

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėse:​

Mokyklos specialistų nuotolinio darbo su mokiniais planas

Įvairiais klausimais Jus aptarnausime šiais mobiliųjų telefonų numeriais:

Asmens vardas, pavardė 

Pareigos 

Klausimai 

Telefono Nr. 

Nerija Baltrėnienė 

Direktorė 

Gimnazijos veikla

867208113

Kristina Statkutė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

III – IV gimnazijos klasių formalusis ugdymas, 

nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

861401118

Gintautas Rimkevičius 

Direktorės pavaduotojas ugdymui 

I – II gimnazijos klasių formalusis ugdymas, 

mokinių priėmimas, 

nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

865084383

Aušra Gruzdė 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

Ūkio valdymas 

867262396 

Aušra Dailydaitė 

Socialinė pedagogė 

Socialinė pagalba 

861458283

Kristė Ribikauskaitė

Psichologė

Psichologinė pagalba

865839698

Daiva Jokūbaitienė 

Bibliotekininkė 

Konsultavimas dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, mokymosi medžiagos 

865168808

Vaidotas Valys 

Informacinių technologijų sistemų administratorius 

Konsultavimas technologijų klausimais 

863140237

 Prašome sekti informaciją ir laikytis infekciją ribojančio režimo, SAM rekomendacijų!

Administracija