Naujienos

  • vasario 06d.

  • Naujienos

  • Projektai

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas

Pirmasis Tarptautinio Erasmus+ mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekto „Įtraukusis ugdymas – mūsų bendruomenės pasirinkimas stiprinti socialinį ir emocinį kiekvieno mokinio augimą įvairialypėje aplinkoje!” (2023-1-LT01-KA122-SCH000146464) dalyvių mobilumas Kipre

2024 metų sausio 15-19 dienomis „Aušros“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Vida Gužienė, psichologė Asta Chmieliauskienė ir  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė-Dainienė  dalyvavo tarptautiniuose praktiniuose mokymuose „Įtraukusis ugdymas remiantis meno ir filmų terapija“ („Inclusive Education with Art and Film Therapy“) Paphos mieste, Kipre. 

Šių mokymų metu Europos Komisijos programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto dalyvės  mokėsi meno terapijos metodų, įsisavino mozaikos  meno techniką ir jos  naudą nusiraminimo procese. Ypač didelis dėmesys kursų metu buvo skiriamas psichodramos terapijai  ir jos  pritaikymui darbe su vaikais, naudojant veiksmo metodus. Taip pat  kursų dalyviai turėjo neįkainuojamą galimybę susipažinti su įtraukiojo ugdymo aktualijomis Kipre ir  palyginti šios šalies praktikas su savo šalies situacija. Kursų metu buvo  įsigilinta ir į  įtraukiojo ugdymo gerinimo strategijas: kaip skatinti mokinių įtrauktį, toleranciją ir tarpkultūrinį sąmoningumą per neformaliojo, savaiminio ir patyriminio mokymosi veiklą. Kursų metu dalyvės įgijo naujų žinių ir  atnaujino savo kompetencijas.  Be įtemptos darbinės dienotvarkės mūsų  projekto dalyvės turėjo labai  turtingą, prasmingą ir įspūdžių kupiną kultūrinę, pažintinę programą.

Įgytų žinių  ir  patirtų įspūdžių sklaida kolektyve įvyks 2024 m. vasario 20 d.

 

Skip to content