MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖ

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 3 dieną 10.00 val.:

1-3 gimn. klasių mokiniai renkasi klasėse.

4 gimn. klasių mokiniai – aktų salėje.

        Gimnazijos administracija