Lapkričio 9 d. maironiečių būrelio nariai pakvietė 1-ų klasių gimnazistus į viktoriną ,,Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“, skirtą Maironio 155-osioms gimimo metinėms paminėti. Šiandien Lietuvoje, kai vis dažniau kalbama apie mūsų šalies problemas ir niūrią ateitį, labai svarbios yra Maironio kūriniuose perduodamos vertybės: meilė tėvynei, žmogui, Dievui, pagarba šalies papročiams ir tradicijoms, gilus ryšys su praeitimi ir gimtosios kalbos puoselėjimas. Poeto kūryba  padėjo mūsų protėvių kovoje dėl Lietuvos laisvės, nes kūrėjai padeda žmogui pamatyti ir atrasti save, apmąstyti  Lietuvos istoriją,  suvokti skaudžią tautos praeitį, atskleisti savo meilę tėvynei, skatina ją mylėti ir prisiimti atsakomybę už jos ateitį. Be dabarties ir praeities žmonių, be jų ir mūsų bendro  gyvenimo ir kultūros tėvynės neįsivaizduojame. Tėvynė yra mūsų visų – gyvenusių ir gyvenančių, kūrusių ir kuriančių – jungtis ir atrama.

Nuotraukų galerija

Agnė ir Matas renginį pradėjo muzikine ,,Trakų pilies“ interpretacija. Giedrė pratęsė ištrauka iš eilėraščio ,,Pavasaris“: ,,Taip giedra ir linksma!/ Tiek šviečia vilties!/  Vien meilę norėtum dainuoti,/ Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,/ Su meile saldžiai pabučiuoti!“  Ir nors pažvelgę pro langą matėme sunkius debesis, lietaus lašus,  krentančius (tiksliau, jau beveik nukritusius) lapus, tačiau literatūra, o ypač poezija vėl kiekvieno  širdyje  pažadino  pavasario emocijas.

Pirmokų komandos gerai atliko visas užduotis, tačiau puikiausiai į klausimus atsakinėjo 1d klasės gimnazistai: Algirdas, Gabija, Gintarė, Samanta ir Viktorija, – jie ir laimėjo pirmąją vietą.  Šaunuoliai ir žiūrovai – jie taip irgi subūrė savo komandą, dalyvavo ir atsakinėjo į klausimus.

Maironis – kunigas, poetas, istorikas, dramaturgas, keliautojas ir sodininkas – įdomus ir šiandienos jaunimui, tai įrodė renginys, kuris pirmokams padėjo pajusti, kad mylėti tėvynę – tai yra puoselėti tradicijas, saugoti ir gerbti gamtą, mokytis iš praeities; mylėti Tėvynę, vadinasi, kalbėti gimtąja kalba, kurios mus išmokė motina, per kurią  pažįstamas ir prisijaukinamas pasaulis.

Lietuvių k. mokytoja Valė Adomaitienė