LIETUVOS UNIVERSITETAI
Valstybiniai universitetai
Pavadinimas Daugiau informacijos
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija www.lka.lt
Kauno technologijos universitetas www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas www.ku.lt/
Lietuvos sporto universitetas www.lsu.lt
Aleksandro Stulginskio universitetas www.asu.lt
Mykolo Romerio universitetas www.mruni.eu/lt
Šiaulių universitetas www.su.lt
Vilniaus dailės akademija www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas www.vgtu.lt
Lietuvos edukologijos universitetas www.leu.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija www.lmta.lt
Lietuvos  sveikatos mokslų universitetas www.lsmuni.lt
Vytauto Didžiojo  universitetas www.vdu.lt
Nevalstybiniai universitetai
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas www.ism.lt
LCC tarptautinis universitetas www.lcc.lt
Verslo ir vadybos akademija, Kauno Kazimiero Simonaičio universitetas www.ksu.lt
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla www.tvm.vu.lt
Europos humanitarinis universitetas www.ehu.lt
Visų mokymosi įstaigų klasifikatorius http://studijos.tv3.lt/istaigu_klasifikatorius
KOLEGIJOS
Kauno kolegija www.kaunokolegija.lt
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija www.kmaik.lt
Kauno technikos kolegija www.ktk.lt
Kolpingo kolegija www.kolegija.kolping.lt
A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla www.avm.lt