Kultūrinės pažintinės veiklos dienos rytą mes, 1 a kl. mokiniai, išsiruošėme į M.K. Čiurlionio galeriją. Visą miestą buvo apgaubęs nykus rūkas, tačiau, keliaujant užsibrėžto tikslo link, tarp mūsų tvyrojo jauki, šilta atmosfera. Vos tik įžengę į muziejų pajautėme gerą aurą – mus maloniai sutiko darbuotojai. Pirmiausia susėdę ant laiptelių,  klausėmės M. K. Čiurlionio gyvenimo istorijų. Taip buvome susidomėję pasakojimu, kad, atrodo, net nemirktelėjome,  ir jis baigėsi. Po edukacinės programos  ,,Simbolinis koliažas” ne vienas iš mūsų teigė, jog buvo sužavėti  M. K. Čiurlionio paveikslų, dailininko pasaulis tarsi nušvito naujomis spalvomis ir prasmėmis. Programos vadovė Akvilė ne tik papasakojo apie modernizmą, lietuvių genijaus asmenybę, bet ir padėjo suprasti simbolių kalbą paveiksluose.

Be to, turėjome galimybę sukurti savo improvizuotą koliažą – M. K. Čiurlionio paveikslo interpretaciją. Dirbome grupėmis – tai puiki galimybė mokytis kurti ir dirbti komandoje bei džiaugtis bendru rezultatu. Mūsų kūrybos vaisiai dabar puošia lietuvių kalbos kabinetą.

1 a kl. mokinė Sofija Čekanavičiūtė

1b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „Kas tas prezidentas?“  istorinėje Prezidentūroje. Įsitikinome, kad tai geriausia vieta susipažinti su 1919-1940 m. Lietuvos Prezidentais ir Prezidento institucija bei to meto Prezidento rūmais.   Pasidalinę į komandas  dalyvavome interaktyviame žaidime, kurio metu  sužinojome, kaip susiformavo Lietuvos Prezidentų darbo ritualai ir tradicijos!  Susipažinę  su  Prezidentūros ekspozicija, atlikome daug įdomių užduočių: pastebėjome, kad prezidentų priesaikos buvo skirtingos. Savo skaitomą priesaiką nufilmavome. Kiekviena komanda turėjo savo pavadinimą, užduočių lapus. Geriausiai pasisekė rasti visus atsakymus komandai „PUPOS“ ir „PAUKŠČIAI“.  Šioje veikloje turėjome puikias galimybes pritaikyti savo žinias iš Lietuvos istorijos, pilietinio ugdymo pamokų ir informacinių technologijų. 

Klasės vadovė N. Kliorienė

1d klasės mokiniai kartu su vadove Inga Simončiuk ir anglų k. mokytoja Rūta Petrauskaite-Gervickiene kultūrinės pažintinės veiklos dieną lankėsi Kauno IX forto muziejuje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pabėgimas iš IX forto“. Mokiniai susipažino su išskirtine 64 kalinių pabėgimo iš IX forto istorija, sužinojo apie holokausto įvykius Antrojo pasaulinio karo metais. Patys išsiaiškinę pabėgimo galimybes ir pasiruošimo detales dalyviai įsijautė į bėglių vaidmenį –  susidėliojo pabėgimo planą ir atkartojo 1943 metų gruodžio 25 d. pabėgimą iš IX forto. Pasitelkdama istorines žinias, kūrybiškumą ir analitinį mąstymą, 1 d klasė dar kartą įrodė, kad gali dirbti kaip vieninga komanda, siekianti bendro tikslo!

Klasės vadovė Inga Simončiuk

1f klasės moksleiviai apsilankė T. Ivanausko zoologijos muziejuje. Pasitarę su biologijos mokytoja metodininke E. Raile, nusprendėme dalyvauti teminėje ekskursijoje „Lietuvos paukščiai. Būrių charakteristika“. T. Ivanausko zoologijos muziejaus ekskursijos vadovė mus supažindino su Lietuvos paukščių ekspozicijomis, trumpai papasakojo apie kai kuriuos įdomiausius paukščius, patarė, į ką reikėtų atkreipti dėmesį savarankiškai apžiūrint eksponatus. Sužinojome, kad tik apie 10% turimo saugyklos fondo yra eksponuojama ekspozicijos salėje: per 1100 paukščių iškamšų ir kiaušinių, išdėstytų sistematine tvarka.

Klasės vadovas T. Poškaitis

2a klasės mokiniai  dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus edukaciniame užsiėmime „Maironio namų fragmentai”.   Edukacijos metu susipažinome su poeto gyvenimu Kaune, jo kūryba. Smagu buvo atlikti užduotis grupėmis, vaikščioti po poeto butą, sudėlioti namų fragmentų mozaiką, daiktus susieti su Maironio gyvenimo akimirkomis.

Klasės vadovė L. Dilkevičienė

Mes, 2b klasės mokiniai, esame draugiški, linksmi ir labai energingi, todėl nuobodžios teorinės paskaitos – tikrai ne mums. Tą įvertinę, kai visa gimnazijos bendruomenė pasklido po Kauną pažinti įvairių jo kultūrinių erdvių, įgyti naujų žinių ir patirčių, mes išsirinkome vieną aktyviausių edukacinių programų, kurias tik galėjo pasiūlyti miesto muziejai. Nukeliavome į Vytauto Didžiojo karo muziejaus siūlomą užsiėmimą intriguojančiu pavadinimu „Žinių bomba“. Pasakyti, kad užsiėmimas buvo aktyvus – tolygu nieko nepasakyti, nes tam, kad atliktume nurodytas užduotis, apimančias daugybę muziejaus erdvių, eksponatų, esančių net lauke, muziejaus sodelyje, ir išsiaiškintume, kuri iš dviejų komandų (mergaičių ar berniukų) pranašesnė, mes ne šiaip turėjome skubėti, o bėgiote bėgioti. Užsiėmimo esmė – skirtingose muziejaus erdvėse ieškoti paslėptų skrynelių su „bombomis“, užrakintų kodinėmis spynomis. Iššifravus kodus – kuo greičiau atlikti viduje rastas užduotis. Tam  reikėjo rasti miglotai apibūdintus eksponatus, skaičiuoti, spręsti rebusus, rinkti dėlionę, tyrinėti ginklus, bendrauti radijo stotelėmis ir t.t. Nors svarbiausias šio užsiėmimo tikslas – susipažinti su Lietuvos karybos istorija, tačiau jo siekdami, kaip minėjome, pamatėme daugybę muziejaus salių ir eksponatų, sužinojome ar prisiminėme tautai reikšmingas istorines datas bei faktus, nagrinėjome istorijos šaltinius, ugdėmės komandinės veiklos įgūdžius ir dvasią. Taigi, brangūs aušrokai, būkite ramūs eidami pro Karo muziejų – teritorija saugi, bomba nukenksminta.                                 

Klasės vadovė I. Ruchlevičienė

2c klasės mokiniai dalyvavo robotikos pamokoje Bricks 4 Kidz LEGO mokykloje. Mokiniai konstravo judančius modelius (kiškį, triratį, vežimą), programavo jo judėjimą ir lenktyniavo. Buvo labai smagu!

Klasės vadovė A. Surblienė

2d klasė kartu su klasės vadove R. Veličkiene aplankė M. K. Čiurlionio dailės muziejų. Edukatorė supažindino mokinius su Lietuvos klasiko biografija ir ypač įdomiai interpretavo dailininko tapytus kūrinius. Žymaus lietuvių  simbolisto darbai yra unikalūs. Kiekvienam lietuviui būtina žinoti apie Čiurlionį, atpažinti jo darbus, vertinti turtą, kurį Lietuvai paliko išskirtinė asmenybė dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Klasės vadovė R. Veličkienė

2 e klasė aplankė sovietinį bunkerį netoli Nemenčinės. Buvome trims valandoms nukelti į sovietinę realybę, kurioje nebuvo nei jauku, nei malonu. Tačiau buvo galima pajusti, kaip jautėsi žmogus toje santvarkoje. Gavome koncentruotą porciją įspūdžių, pojūčių bei įgūdžių, kurių nepamiršime ilgai. Buvo šalta, nejauku, nemalonu patirti tai, ką sovietinis žmogus kiekvieną dieną patirdavo… Daugelis mūsų pirmą kartą gyvenime gavo realiai patirti skirtumą tarp savo kasdienybės ir tos – sovietinės – realybės. Nė vienam iš mūsų nesinorėtų šiandieną keisti į praeitį. Tačiau mums buvo parodyta, kad tai nėra neįmanoma. Jei mes tą leisim – taip ir bus. Gal kiek kitaip, kitokia forma, bet bus. Tai norom nenorom verčia susimąstyti…

Klasės vadovė E. Aleknavičienė

3c klasė buvo edukacijoje „Pabėgimas iš IX forto“. Pradžioje edukatorė supažindino su IX forto istorija. Vėliau mokiniai buvo padalinti į 4 grupes ir atliko užduotis, tuo pačiu metu edukatorė pasakojo, pagal bėgusių kalinių prisiminimus, keletą pabėgimo planų ir leido mokiniams mąstyti bei ieškoti priemonių pabėgimo planui įgyvendinti. Vėliau mokiniai gavo „vaidmenis“ (galėjo įsijausti į buvusių kalinių situaciją) ir turėjo pabėgti iš IX forto kalėjimo. Pabėgimo operacija pavyko.

Klasės vadovė A. Čeplevičienė

3f klasė lankėsi Maironio muziejuje. Edukacinės išvykos tikslas – susipažinti su Maironio gyvenimu bei kūryba. Edukatorė labai įdomiai papasakojo apie Maironio gyvenimą, jo pomėgius bei kūrybą. Po ekskursijos mokiniai dirbo grupelėmis ir atliko praktines užduotis, susijusias su Maironio gyvenimu.

Klasės vadovė R. Rudzenskaitė